STOPP! Uus abitelefon ennetab seksuaalvägivalda

Täna liinid avanud uuelt abitelefonilt STOPP hakkavad abi saama potentsiaalsed sekskurjategijad – vägistajad ja pedofiilid. Kuid oma muredega võivad pöörduda ka kõik ülejäänud, kes leiavad, et nende seksuaalne sättumus hälbib liiga palju tavalisest ning segab elu.

Pilt: Scanpix

STOPP! Uus abitelefon ennetab seksuaalvägivalda

Sirje Rattus

Täna liinid avanud uuelt abitelefonilt STOPP hakkavad abi saama potentsiaalsed sekskurjategijad – vägistajad ja pedofiilid. Kuid oma muredega võivad pöörduda ka kõik ülejäänud, kes leiavad, et nende seksuaalne sättumus hälbib liiga palju tavalisest ning segab elu.

Täna avab liinid uus abitelefon STOPP numbriga 666 5120, mille laiem eesmärk on kvaliteetse nõuandeteenusega vähendada seksuaalvägivalda ning sellega aidata kaasa ühiskonna sotsiaalse turvalisuse suurendamisele.

Telefon on eeskätt mõeldud inimesele, kes tunneb, et tema seksuaalne sättumus on vaevaks, teeb kahju talle endale või ohustab teisi inimesi. Kuid uuele abitelefonile võivad helistada ka ohvrid ning spetsialistid, kes probleemiga kokku puutuvad.

Tartu ülikooli psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro rõhutas, et paraku ei ole seksuaalne hälbimus enamasti inimese enda teha. „Hälbe tekkimine on seotud aju arenguga, sellel on neurobioloogilised põhjused,“ ütles Harro Pealinnale.

Tema sõnul võib inimesest saada näiteks pedofiil või nekrofiil  ka siis, kui ta pedofiiliast või nekrofiiliast midagi kuulnudki ei ole. „Hälbe tekkimine on pigem tingitud halbade keskkonnamõjude kokkusattumisest väga varases eas, kui inimesel pole seksuaalsusega veel õieti mingit kokkupuudet,“ tõdes Harro, „sellepärast ei saa inimene ise hälbe ärahoidmiseks palju ära teha. Küll aga on selles küllaltki oluline osa vanematel.“

Samas rõhutas Harro, et seksuaalhälve ei ole geenidega pärandatav – see on selgelt seotud keskkonnatingimustega. Nii võib aja jooksul näiliselt süütust tavapäratust seksihuvist kujuneda hälbimus. Näiteks „Viiekümnest hallist varjundist“ inspireeritud sadomaso katsetused võivad areneda ohtlikuks ja obsessiivseks käitumiseks.

Hälbe silti inimesel otsa ees ei ole, tavasituatsioonis käitub ta täiesti tavaliselt. „Tavaolukordades on näiteks pedofiili ja keskmise seksuaalse sättumusega inimeste tajud sarnased, erinev on reaktsioon teatavatele stiimulitele,“ sõnas Harro.

Et hälbega inimeste hulgas on rohkem mehi, põhjendas Harro asjaoluga, et poiste aju areneb keerulisemat rada pidi kui tüdrukute oma, ning seepärast on rohkem võimalusi, et seal midagi valesti läheb. 

Küll aga rõhutas Harro, et seksuaalhälbe puhul on võimalik ravi. Kusjuures ravimeetodeid on mitmeid ning nende radikaalsus sõltub sellest, kuivõrd kinnistunud sättumus on. Mõnikord aitab käitumisteraapiast, tihti on abiks antidepressandid.

Kuivõrd inimene reeglina ei saa oma hälbe ärahoidmiseks palju midagi teha, on oluline ühiskonna teadlikkuse tõstmine, sest paljudel juhtudel jääb abi otsimine ja saamine häbimärgistamise hirmu taha.

Abitelefoni STOPP ühe initsiaatori, seksuoloog Imre Rammuli sõnul ei oota nad esialgu suurt kõnede tulva, kuivõrd teema on sedavõrd delikaatne. „Kui isegi seksuaalfunktsiooni häiretega pöördub meie poole vaid kusagil 10% hädas olevatest inimestest, ülejäänud lähevad sekspoodi või nõia juurde, siis tõenäoliselt ei jõua ka suurem hulk seksuaalhälbega inimesi meie teenusele,“ sõnas ta.

Viie kuu pikkuse pilootprojekti kestel on eesmärgiks seatud nõustada 300 inimest. 

Jääb küsida, kas tõenäoliselt suhteliselt väikest arvu inimesi puudutava abitelefoni loomine on mõttekas. „Kõnealuse konteksti puhul olen nõus nendega, kes ütlevad, et tulemus on ka see, kui üks kuritegu jääb sooritamata,“ ütles Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse juhataja Jako Salla STOPP-telefoni täna toimunud esitlusel. „Ühe vägistamise hind on 100 000 eurot, lisaks ohvrile tekitatud psüühiline kahju. Nii et kui me ka ühe kuritöö ära hoiame, oleme võidus.“

Uue nõuandetelefoni suurim eesmärk ongi ennetada seksuaalkuritegude arvu. Kuid et kõik erilise sättumusega inimesed ei ole kurjategijad, antakse nõu ka leebemate hälbimiste puhul Nõustajad on valmis  aitama ligi kuuekümne erineva seksuaalse hälbe puhul alates fetišismist ja ekshibionismist lõpetades zoofiila ja nekrofiilaga. 

Rammul lubas, et kindlasti ei lahterdata inimeste muresid „klassifitseeruvateks“ ja „mitteklassifitseeruvateks“ ning teretulnud on muudki seksuaalsusega seotud murekõned. „Mõnele ei meeldi tema homoseksuaalne sättumus, mõnele tema heteroseksuaalne sättumus – ka selliste inimeste kõned on oodatud,“ ütles Rammul. 

Nõuandetelefoni STOPP telefoninumber on 6665120, see on avatud tänasest, 2. juunist, ning pilootprojekti vältel on nõuandetelefon avatudtööpäeviti kell 18.00-22.00. 

Abitelefonile helistamine on rangelt anonüümne ning kellelgi pole tarvis muret tunda, et tema probleem jõuab kolmandate isikute (nt politsei, arsti või abikaasa) kõrvu. Nõustajateks on meditsiiniharidusega inimesed, kellel on vähemalt viieaastane nõustamiskogemus. 

Projekti rahastatakse Norra toetuste programmi „Kodune ja sooline vägivald“ väikeprojektide taotlusvoorust.

Laadimine...Laadimine...