SULTS: Koolitöötajate õigus piiluda laste kotti soodustaks õpilaste ja õpetajate vastastikust kiusamist

Haridus- ja teadusministeerium ettepanek anda koolitöötajatele senisest selgemad õigused õpilase ja kooli turvalisuse tagamiseks, millega võivad koolitöötajad hakata kontrollima laste koolikotte, võib Märt Sultsi hinnangul soodustada õpilaste ja õpetajate vahelist konflikti. "Kui antakse selleks seaduslik õigus, siis pole mitte kõik koolitöötajad eetiliselt korrektsed ja see võib soodustada vastastikust kiusamist."

Pilt: Scanpix
Haridus

SULTS: Koolitöötajate õigus piiluda laste kotti soodustaks õpilaste ja õpetajate vastastikust kiusamist

Lennart Käämer

Haridus- ja teadusministeerium ettepanek anda koolitöötajatele senisest selgemad õigused õpilase ja kooli turvalisuse tagamiseks, millega võivad koolitöötajad hakata kontrollima laste koolikotte, võib Märt Sultsi hinnangul soodustada õpilaste ja õpetajate vahelist konflikti. "Kui antakse selleks seaduslik õigus, siis pole mitte kõik koolitöötajad eetiliselt korrektsed ja see võib soodustada vastastikust kiusamist."

Et avastada ning võtta ennetavalt hoiule keelatud ained ja esemed nagu alkohol ja muu taoline, tehakse eelnõu väljatöötamise kavatsuses ettepanek anda koolitöötajatele õigus vaadata näiteks lapse kotti või kappi ka ilma politseid kaasamata.

Märt Sultsi sõnul mitte ainult ei puudu vajadus taoliseks kontrolliks, vaid see võib soodustada õpilaste ja õpetajate vahelist konflikti.

"Kui antakse selleks seaduslik õigus, siis pole mitte kõik koolitöötajad eetiliselt korrektsed ja see võib soodustada vastastikust kiusamist," hoiatas Sults, kelle sõnul oleks õiglane koos õpilaste kottide kontrollimisega lubada ka õpetajate kottide läbivaatus.

Tallinna 21. kooli direktor Naida Toomingase sõnul on ta oma pikaajalise staaži jooksul kogenud vaid paar korda analoogseid juhtumeid, kus õpilane on alkoholi või külmrelvaga kooli tulnud, ja nendel puhkudel on olukord lahenenud lastevanemate sekkumisega.

"Kindlasti ei tohi läbiotsimine minna õpilaste ja õpetajate vastasseisuks, samas vajavad õpetajad kindlasti õigusi juurde. Olen seda viimasel ajal kogenud ka ise," sõnas Toomingas, kuid lisas, et sunniviisilist läbiotsimist mistahes hetkel ta ei poolda, kuna sellel on selge ahistamise moment juures ja rikuks õpilaste õigust privaatsusele.

Laadimine...Laadimine...