Taanist leiti Eesti teadaolevalt vanim randtiir

Keskkonnaagentuuri koosseisu kuuluv Matsalu rõngastuskeskus sai teate Taanis püütud randtiiru kohta, kelle vanus oli püügihetkel 28 aastat ja 1 kuu - rõngastuskeskuse ajaloos on see seni vanim püütud randtiir.

Pilt: Scanpix

Taanist leiti Eesti teadaolevalt vanim randtiir

Keskkonnaagentuuri koosseisu kuuluv Matsalu rõngastuskeskus sai teate Taanis püütud randtiiru kohta, kelle vanus oli püügihetkel 28 aastat ja 1 kuu - rõngastuskeskuse ajaloos on see seni vanim püütud randtiir.

Eakas randtiir rõngastati 21. juunil 1987. aastal Mati Martinsoni poolt Mullutu Suurlahel Saaremaal ning püüti ja vabastati tänavu 30. juulil Põhja-Jüütimaal Taani läänerannikul. 28-aastane lind lõi omasuguste seas senise vanuserekordi, mis pärines 2005. aastast, kui räppetombust kassikaku pesast leiti 26-aastane randtiir.

Juuli lõpus leitud randtiir jääb vanuselt küll veidi alla Euroopa teadaolevalt vanimale randtiirule, kelle vanus leidmise hetkel oli 30 aastat. Maailma vanima randtiiru tiitel kuulub aga Põhja-Ameerikast avastatud 34-aastasele linnule.

Randtiir, nagu kõik tiirud on kõvad rändajad - kaugemad selle liigi leiud pärinevad Matsalu rõngastuskeskuse andmetel Namiibiast ja Lõuna Aafrika Vabariigist, aga neid on ka Angoolast, Kongost, Gabonist, Euroopa riikidest rääkimata.

Rõngaleidudest teatamine on oluline, sest nende abil saadakse palju informatsiooni lindude rändeteedest, rändekiirusest, east, populatsioonide levikust ja lindude käitumisbioloogiast. Seetõttu ootab Matsalu rõngastuskeskus teateid kõigist rõngaleidudest e-mailile matsalu@envir.ee . Kel elektroonilisel teel teatamise võimaluse puudub, saab leiust teavitada ka postiaadressil Keskkonnaagentuur, Matsalu rõngastuskeskus, Penijõe, Lihula vald, Läänemaa. Samuti võib ühendust võtta telefonil 4724220 või mobiiltelefonil 53003289.

Matsalu rõngastuskeskuse igapäevatööks on lindude ja nahkhiirte märgistamisalase tegevuse koordineerimine Eestis. Muuhulgas arhiveeritakse keskusesse jõudvad rõngaleiud ja teavitatakse neist rõngastajaid, leidjaid ning vajadusel ka teise riikide rõngastuskeskusi.

Lindude rõngastamist on Eestis tehtud 104 aastat. 1970. aastal asutati kogu rõngastustegevuse koordineerimiseks ja andmete koondamiseks Matsallu Penijõele rõngastuskeskus. 2014. aasta algusest kuulub Matsalu Rõngastuskeskus keskkonnaagentuuri koosseisu.

Laadimine...Laadimine...