Tallinn annab oma panuse süsinikureostuse vähendamiseks

Euroopa pealinnade linnapeade kohtumisel Pariisis 26. märtsil 2015. aastal tegi Pariisi linnapea oma kolleegidele ettepaneku teha esimene konkreetne samm selles suunas, kutsudes ellu rahvusvahelise hankekontserni madala süsinikusisaldusega kaupade ja teenuste ostmiseks.

Tallinn annab oma panuse süsinikureostuse vähendamiseks

Euroopa pealinnade linnapeade kohtumisel Pariisis 26. märtsil 2015. aastal tegi Pariisi linnapea oma kolleegidele ettepaneku teha esimene konkreetne samm selles suunas, kutsudes ellu rahvusvahelise hankekontserni madala süsinikusisaldusega kaupade ja teenuste ostmiseks.

Tallinna Linnavalitsuse istungil kiideti heaks madala süsinikusisaldusega kaupade ja teenuste ostmiseks loodava rahvusvahelise hankekontserni asutamiskokkuleppe projekt ja anti linnapeale volitused asutamiskokkuleppe allkirjastamiseks. Kokkuleppe kasulikkus Tallinna linnale väljendub eelkõige selles, et koostöös teiste Euroopa linnadega tehakse ühiseid pingutusi kliimamuutustega võitlemiseks.

Kuna Pariisis toimub 30. novembrist kuni 11. detsembrini 2015 Rahvusvaheline Kliimakonverents COP21, on mitmed Prantsusmaa ja Euroopa pealinnad ning metropolid kokku leppinud, et ühendavad oma jõud võitlemaks kliimamuutuste vastu, kasutades selleks riigihangetega seotud võimalusi.

Euroopa pealinnade linnapeade kohtumisel Pariisis 26. märtsil 2015. aastal tegi Pariisi linnapea oma kolleegidele ettepaneku teha esimene konkreetne samm selles suunas, kutsudes ellu rahvusvahelise hankekontserni madala süsinikusisaldusega kaupade ja teenuste ostmiseks.

Pärast seda on omavaheliste arutluste käigus kindlaks määratud prioriteetsed rahvusvaheliste hangete valdkonnad, nagu  linnamajanduses kasutatavate masinate ost ühelt poolt ning sõidukite ost teiselt poolt.

Seega tehti ettepanek moodustada hankekontsern, mis hõlmaks nii Prantsusmaa kui Euroopa metropole ja kohalikke omavalitsusi eesmärgiga osta ühiselt tehnikat ning ka muid madala süsinikusisaldusega kaupu ning teenuseid.

Loodava hankekontserni liikmed on Pariisi linn (vastavad osakonnad ning talitused, kellel on vastav eelarve), Pariisi departemang, Brüsseli linn, Bruxelles Propreté (Brüsseli tänavapuhastuse ettevõte), Rooma linn, Ateena linn, Strasbourgi linn, Kopenhaageni linn, Madridi linn, Strasbourgi Eurometropol, Tallinna linn, Lissaboni linn, Lyoni Metropol, Bordeaux’ Metropol.

Hankekontserni tegevused võivad puudutada järgmisi valdkondi: prügiveo- ning tänavapuhastusmasinate (veermikud ning prügikogumisvahendid) tarned; väikesemõõtmeliste linnamajanduses kasutatavate veokite tarned, sõidukite tarned ning kõik muud madala süsinikusisaldusega kaubad ja teenused.

Laadimine...Laadimine...