Tallinn küsib kolme tee-ehitusprojekti kohta linnaelanike arvamust

Tallinna linnaplaneerimise amet korraldab alates sellel nädalal linnaelanikele Gonsiori tänava, Reidi tee ja Haabersti ristmiku eskiislahendusi tutvustavad avalikud arutelud.

Pilt: Scanpix

Tallinn küsib kolme tee-ehitusprojekti kohta linnaelanike arvamust

Tallinna linnaplaneerimise amet korraldab alates sellel nädalal linnaelanikele Gonsiori tänava, Reidi tee ja Haabersti ristmiku eskiislahendusi tutvustavad avalikud arutelud.

Esmaspäeval toimub Reidi tee eskiisi tutvustus ja arutelu, teisipäeval Gonsiori tänava eskiisi tutvustus ja arutelu ning järgmise nädala esmaspäeval, 18. aprillil Haabersti liiklussõlme eskiisi tutvustus ja arutelu, teatas Tallinna linnavalitsus. Arutelud toimuvad Kultuurikatlas algusega kell 16.

Kõik nimetatud Tallinna linna teeprojektid kuuluvad valitsuse korraldusega kinnitatud transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kavasse perioodiks 2014-2020 ning on kaasrahastatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Reidi tee projektitulemusel ehitatakse uus tänav lõigus Jõe tn – Russalka ristmik 1,7 kilomeetri ulatuses tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise ja säästva transpordi edendamisega. Rekonstrueeritakse umbkaudu 1,05 kilomeetrit teid ning rajatakse 2,3 km jalgratta- ja jalgteid, muuhulgas rajatakse uus rannapromenaad.

Gonsiori tänava rekonstrueerimise projekti eesmärgiks on ühistranspordi ühenduskiiruse suurendamine, erasõidukitele kesklinna suunalise liikluse piiramine ja liiklusvoo sujuvamaks muutmine, et vähendada müra, vibratsiooni ja heitgaaside negatiivset mõju linnakeskkonnale ning ohutuma liikluskeskkonna kujundamine. Ettepaneku kohaselt jääb Gonsiori tänaval läbivana alles kaks ühistranspordirada ja linnast väljuv suund autoliiklusele.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseprojekti tulemusel rekonstrueeritakse Haabersti ristmik koos mahasõitudega. Oluliseks osaks projekti juures on asjaolu, et taristu rekonstrueerimisel luuakse ühistranspordile eelisõigus ühistranspordiradade väljaehitamisega ning rajatakse kergliiklustunnel Paldiski maantee lääneküljele.

Kõik nimetatud tee-ehitusprojektid on kavas ellu viia hiljemalt aastaks 2020.

Laadimine...Laadimine...