Tallinn moodustas töörühma uue Tallinna Haigla loomiseks

"Moodustatud laiapõhjalise töörühma tegevus algab visiooni loomisest, järgneb funktsionaalse arengukava koostamine, edaspidi on plaanis kaasata ka erialade tippjuhte ja rahvusvahelisi eksperte," tutvustas töörühma tööd juhtima hakkav abilinnapea Merike Martinson.

Pilt: Scanpix

Tallinn moodustas töörühma uue Tallinna Haigla loomiseks

"Moodustatud laiapõhjalise töörühma tegevus algab visiooni loomisest, järgneb funktsionaalse arengukava koostamine, edaspidi on plaanis kaasata ka erialade tippjuhte ja rahvusvahelisi eksperte," tutvustas töörühma tööd juhtima hakkav abilinnapea Merike Martinson.

Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla ja Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla ühendnõukogu koosolekul 25. augustil  vastu võetud otsus alustada töörühma moodustamisega uue Tallinna Haigla loomiseks sai nüüd hoo sisse

"Moodustatud laiapõhjalise töörühma tegevus algab visiooni loomisest, järgneb funktsionaalse arengukava koostamine, edaspidi on plaanis kaasata ka erialade tippjuhte ja rahvusvahelisi eksperte," tutvustas töörühma tööd juhtima hakkav abilinnapea Merike Martinson. Info tehtust esitatakse töörühmas kord kuus.

Töörühma kuulub 13 liiget, seda juhib Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu esimees ja abilinnapea Merike Martinson, koordineerib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhtivspetsialist Ene Tomberg, koosseisu kuuluvad Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher, sama ameti linna äriühingute osakonna juhataja Vello Ervin, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja, linna peaarhitekt Endrik Mänd, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks, AS Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee, SA Tallinna Kultuurikatel juhatuse esimees Väino Sarnet, E-Konsult OÜ juhatuse liige Lembit Linnupõld, linnapea nõunik Rita Makarova, Vita Longa OÜ tegevjuht Jari Kukkonen ja Arhitektuuribüroo Pluss arhitekt Indrek Suigusaar.

Töörühmal on õigus kaasata tegevusse eksperte ja tellida ekspertarvamusi, moodustada erialaspetsialistidest alatöörühmi. Töörühm lõpetab plaani kohaselt töö 2016. aasta III kvartalis, selleks  ajaks peaks

Tallinna Haigla kompleksi valmimisel ühinevad praegused linna keskhaiglad uueks,  Tallinna Haiglaks.  Mõte uue haigla ehitamisest ulatub juba läinud sajandi 80-ndate aastate lõppu nägemusega rajada Lasnamäele uus haiglakompleks. Uue haigla rajamine peab looma uue kvaliteedi arstiabi osutamisel ja kättesaadavuse parandamisel kogu Põhja-Eestile.

Haigla kavandamisel tuleb lähtuda demograafilisest prognoosist, rahva tervise ja haigestumise näitajatest, elanike tervisekäitumisest, diagnostika ja ravi efektiivsest arengust, arstide ja õdede koolituse perspektiivist.

Haigla ravivoodite arv peaks ulatuma 700 voodikohani, oluliselt suurenevad päevaravi võimalused, arvestada tuleb kiirelt areneva taastusravi vajadusi ja logistiliselt optimaalselt  korraldada tugiteenused,  lähtudes nii ravitööst kui hoonete haldamist.

Esialgselt on vajalik panna paika kogu projekti ülesehitus,  kirjeldades protsessi üksikuid faase, andes hinnangu nende maksumusele ning käivitada projektorganisatsioon.

Projekti üksikasjalik kirjeldus aitab linnavolikogul teha otsuseid haiglaprojekti edasise arendamise ja finantseerimise skeemi osas.

Laadimine...Laadimine...