Tallinn otsib ideekonkursil ühistranspordipeatuste uut disainlahendust

Tallinn ootab augusti alguseks ühistranspordipeatuste jaoks uue ja ühtse disainiga ootepaviljonide ideekavandeid. Ideekonkursi eesmärk on leida linnapilti visuaalselt sobiv terviklahendus, mis seaks esikohale kasutajate turvalisuse ja mugavuse. Konkursi auhinnafond on 10 000 eurot.

Pilt: Ilja Matusihis
Tallinn Liiklus Keskkond

Tallinn otsib ideekonkursil ühistranspordipeatuste uut disainlahendust

Toimetaja: Toomas Raag

Tallinn ootab augusti alguseks ühistranspordipeatuste jaoks uue ja ühtse disainiga ootepaviljonide ideekavandeid. Ideekonkursi eesmärk on leida linnapilti visuaalselt sobiv terviklahendus, mis seaks esikohale kasutajate turvalisuse ja mugavuse. Konkursi auhinnafond on 10 000 eurot.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul vajab pealinn mitmekümne erineva disainiga ootekodade asemel ühtselt tajutavat tervikut. "Sarnast visuaalkeelt kandvate peatuste süsteem panustab ühtlasemasse linnapilti. Ootekojad on ühistranspordi kasutamise alguspunkt ja neil on oluline roll ühistranspordi kasutamise kasuks otsustamisel," rääkis abilinnapea Aivar Riisalu ning lisas, et ootekodade läbimõeldud disain panustab ka turvalisusesse.

Tallinnas on praegu ligi 900 mitmekümne erineva disainiga ühistranspordipeatuse ootekoda. Esitatavatelt võistlustöödelt oodatakse nutikate lahenduste ning maksimaalse kasutusmugavusega arvestamist.

"Kõrgetasemelised ootekojad on hästi toimiva transpordisüsteemi lahutamatu osa. Peatustes peab olema tagatud kaitse tuule ja vihma eest, võimalus istuda ning terviklikult kättesaadav ühistranspordi info. Oluliseks aspektiks on ka ligipääsetavus, just seetõttu on konkursi nõuetes sätestatud, et ootame pimekirjaga lahendusi," sõnas Riisalu.

Linnakujunduslikus mõttes on ootekoda oluline element, mis võimaldab tugevdada linna visuaalset identiteeti, kuid samas peab olema piisavalt tagasihoidlik, et sulanduda linna eri piirkondade ja miljööde taustale.

"Ootekoda peab vastama nii funktsionaalsetele, majanduslikele kui ka esteetilistele eesmärkidele – seda peab olema mugav kasutada, hea hooldada, ilus vaadata ja seda kõike mõistliku hinna eest," sõnas Eva Tallo, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti inseneriosakonna peaspetsialist.

Ideekonkursile kavandite esitamise tähtaeg on 3. august 2020, hanke info on leitav riigihangete registrist.

Laadimine...Laadimine...