Tallinn paigutab kalmistutele uued jäätmemahutid

 "Viimane aeg on nüüdisajastada Tallinna kalmistute jäätmemajandus. Kalmistutel olid seni kasutusel ajast ja arust vanad nõukaaegsed konteinerid. Jäätmete liigiti kogumine kalmistutel on sellisel moel üsna võimatu," ütles Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark.

Tallinn paigutab kalmistutele uued jäätmemahutid

Toimetaja: Toomas Raag

 "Viimane aeg on nüüdisajastada Tallinna kalmistute jäätmemajandus. Kalmistutel olid seni kasutusel ajast ja arust vanad nõukaaegsed konteinerid. Jäätmete liigiti kogumine kalmistutel on sellisel moel üsna võimatu," ütles Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark.

Tallinna kalmistutel on olnud pikka aega probleemiks seal tekkivate jäätmete sorteerimine - uued mahutid loovad liigiti kogumiseks paremad võimalused. Eesmärgiks on üksteisest eraldada haudadelt kokku kogutavad biolagunevad (okkad, lehed, oksad jms) ning muud olmejäätmed (küünlatopsid, kilekotid jms). Biolagunevate jäätmete jaoks soetati rohelised ning muude olmejäätmete kogumiseks hallid jäätmemahutid.

Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Marki sõnul on kalmistute jäätmemahutite jaoks disainitud ka uued jäätmeliigile viitavad ja juhendavad kleebised, millega kõik mahutid märgistati.

Rahumäe kalmistule on paigaldatud enam kui 300 uut jäätmemahutit kalmistutel tekkivate jäätmete liigiti kogumiseks.

Lisaks Rahumäe kalmistule saavad lähinädalatel uud mahutid paika ka Liiva, Pärnamäe ning Hiiu-Rahu kalmistutel. 

Riigihanke tulemusel tarnis uued mahutid Liiva, Rahumäe, Hiiu-Rahu ja Pärnamäe kalmistule OÜ Paadilaenutus. Lepingu maksumuseks on 166 000 eurot. Kokku paigutatakse kalmistutele  1140 mahutit suurusega 600 liitrit ning 554 mahutit suurusega 240 liitrit. Suuremate rohelist värvi mahutite otstarve on haljastusjäätmete kogumine, väiksemate halli värvi mahutid on kavandatud aga segaolmejäätmete nagu hauaküünalde, kilekottide jms kogumiseks.

Uued mahutid ja nende märgistus muudavad kalmistutel jäätmete kogumise elanikele selgemaks. Enamus kalmistutel kogutavatest jäätmetest on biolagunevad ning neid kompostitakse Pärnamäe kompostimisplatsil. Biojäätmetest kilekottide, küünlatopside jms eraldamine muudab nende käitlemise lihtsamaks ning võimaldab kokkuvõttes saada veelgi kvaliteetsemat komposti. Kalmistute läheduses paikevatel jäätmeplatsidel on probleem ka olmejäätmete lendumisega. Kui olmejäätmed korrektselt biolagunevatest jäätmetest eraldada, siis neid kalmistute jäätmeplatsidele ei jõua.

Mahutitele on esitatud ka ranged kvaliteedinõuded. Jäätmemahutid on kõik uued, ilma reklaamideta ja neile on pressitud logo "Tallinna kalmistud" selleks, et neid eristada tavalistest jäätmemahutitest.

Laadimine...Laadimine...