Tallinn toetab Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse uuringute kiiret algatamist

Tallinna linna seisukohalt on oluline, et uuringu ala hõlmaks ka Tallinna ja Helsingi linnasüdant, sh Tallinna Vanasadama piirkonda ning kiire ühendus tagatakse mõlema linna ajalooliste linnasüdamete vahel.

Pilt: Scanpix

Tallinn toetab Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse uuringute kiiret algatamist

Toimetaja: Moonika Tuul

Tallinna linna seisukohalt on oluline, et uuringu ala hõlmaks ka Tallinna ja Helsingi linnasüdant, sh Tallinna Vanasadama piirkonda ning kiire ühendus tagatakse mõlema linna ajalooliste linnasüdamete vahel.

Tallinna linnavalitsus kuulas tänasel istungil ära informatsiooni Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse kavandamise hetkeseisust.

"Tallinna linnavalitsus on seisukohal, et kavandatav taristuprojekt peab arvestama Tallinna linna pikaajaliste arenguvajadustega," ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Tallinna ja Helsingi vahelise püsiühenduse ja kaksiklinna visioonist on eksperdid, poliitikud ja avalikkus rääkinud juba üle 20 aasta. Aasta eest loodi tunneli töögrupp, kuhu kuuluvad Soome ja Eesti majandusministeeriumite ning Helsingi ja Tallinna linnade esindajad. 7. mail toimunud Eesti ja Soome valitsuste ühisistungil jõuti seisukohale, et Helsingi ja Tallinna vahelise tunneli projekt mõjutab pikaaegseid arenguid ning võimaldab meie piirkonnal muutuda üleilmselt tuntud uuenduskeskuseks.

Püsiühendus on kasulik kõigile

"Tallinna ja Helsingi vahele rajatav kiire püsiühendus tooks kaudselt suurt kasu nii Eestile, Soomele kui ka kogu regioonile," tõdes Novikov. "Püsiühenduse rajamise alusuuringutega on tegeletud juba aastaid. Püsiühenduse loomine on alusuuringute kohaselt tehniliselt võimalik."

Arvamuses Finest Bay Area Development OÜ hoonestusloa taotlusele toetab Tallinna Linnavalitsus Soome ja Eesti vahelise raudteetunneli rajamiseks vajalike uuringute kiiret algatamist. Tallinna linna seisukohalt on oluline, et uuringu ala hõlmaks ka Tallinna ja Helsingi linnasüdant, sh Tallinna Vanasadama piirkonda ning kiire ühendus tagatakse mõlema linna ajalooliste linnasüdamete vahel. Helsingi – Tallinn kaksiklinn on mõeldav juhul kui kahe linna vahele luuakse kiire ühendus, mis võimaldab mõlema linna elanikele igapäevast mugavat liikumist, nt maa-aluse raudteega (metrooga), ning mis tugevdab mõlema linna keskuste atraktiivsust ja kompaktset arengut. Ühendused mõlema linna lennujaamaga ja Rail Baltic raudteega on samuti vajalikud kaksiklinna regionaalse mõõtme tugevdamiseks ning kaubaveo korraldamiseks.

Tallinna arenguperspektiivi arvestades märkis Andrei Novikov, et tunneli rajamisel tuleb arvestada, et meretransport autode ja kaupade veoks saab toimuma valdavalt Muuga sadamast (või teistest mitte Tallinna kesklinnas asuvatest sadamatest). Arvestada tuleb püsiühenduse rajamisega kaasnevast eeldatavast kaubaveo mahu kasvust tuleneva võimaliku raudteetaristu arendamise vajadustega Tallinna regioonis.

Kaksiklinn tõmbab talente

Kaksiklinna moodustumine muudaks piirkonna regiooni tõmbekeskuseks ning atraktiivseks suurematele investeeringutele ja kultuurisündmustele ning meelitaks kohale parimaid talente. Uuringute kohaselt on püsiühendusel soodne mõju riikide majanduskasvule, tööjõu kättesaadavusele ja tööpuuduse leevendamisele.

Püsiühenduse rajamise eeldatavaks kogukuluks on prognoositud 9-13 miljardit eurot.. Raudteetunneli pikkuseks arvestati u. 90 km ning reisirongide läbimisajaks kavandati 30 min,

Laadimine...Laadimine...