Tallinna abilinnapead on Izmailova, Riisalu, Belobrovtsev, Mölder, Novikov, Võrk ja Klandorf

Linnapea Taavi Aas tegi ettepaneku nimetada ametisse uued abilinnapead Züleyxa Izmailova, Aivar Riisalu, Vadim Belobrovtsev, Tõnis Mölder, Andrei Novikov, Eha Võrk ning Kalle Klandorf. Ettepanek kinnitati 40 poolt häälega.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

Tallinna abilinnapead on Izmailova, Riisalu, Belobrovtsev, Mölder, Novikov, Võrk ja Klandorf

Linnapea Taavi Aas tegi ettepaneku nimetada ametisse uued abilinnapead Züleyxa Izmailova, Aivar Riisalu, Vadim Belobrovtsev, Tõnis Mölder, Andrei Novikov, Eha Võrk ning Kalle Klandorf. Ettepanek kinnitati 40 poolt häälega.

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule lahkumispalve linnavolikogu uue koosseisu esimesel istungil. KOKS § 29 lg 3 alusel täidab linnavalitsus pärast lahkumispalve esitamist oma ülesandeid edasi (s.h peab istungeid) ja tema volitused kehtivad kuni uuele linnavalitsusele volituste andmiseni.

Eile toimunud Tallinna volikogu istungil valiti salajasel hääletusel linnapeaks Taavi Aas, kes kogus 40 häält.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 28 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 45 lg 1 alusel on linnapeal valituks osutumise päevast volitus moodustada linnavalitsus ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse moodustamiseks peetud läbirääkimiste tulemustest tegi Taavi Aas ettepaneku nimetada ametisse uued abilinnapead Züleyxa Izmailova, Aivar Riisalu, Vadim Belobrovtsev, Tõnis Mölder, Andrei Novikov, Eha Võrk ning Kalle Klandorf. Ettepanek kinnitati 40 poolt häälega.

Istungil kinnitati ka volikogu alaliste komisjonide arv ja valiti komisjonide esimehed ning aseesimehed.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lg 1 p 20 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 kohaselt kuulub linnavolikogu ainupädevusse linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ning nende esimeeste ja aseesimeeste valimine.

Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse üheaegselt salajasel hääletusel. Igal volikogu liikmel on hääletamisel üks hääl.
Komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Komisjoni aseesimeheks saab häälte arvult teiseks jäänud kandidaat.

Vastavalt valimistulemustele tegutseb edaspidi 10 alalist komisjoni.
1. Haridus- ja kultuurikomisjon, esimees Eduard Toman, aseesimees Heidy Purga
2. Innovatsioonikomisjon, esimees Andres Kollist, aseesimees Arto Aas
3. Keskkonnakomisjon, esimees Enno Tamm, aseesimees Ivi Eenmaa
4. Korra- ja tarbijakaitsekomisjon, esimees Rostislav Troškov, aseesimees Helle-Moonika Helme
5. Linnamajanduskomisjon, esimees Kalev Kallo, aseesimees Kaupo Nõlvak
6. Linnavarakomisjon esimees Leonid Mihhailov, aseesimees Kersti Kracht
7. Rahanduskomisjon; esimees Mihhail Kõlvart, aseesimees Argo Luude
8. Revisjonikomisjon, esimees Helve Särgava, aseesimees Enno Tamm
9. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, esimees Merike Martinson, aseesimees Vilja Toomast
10. Õiguskomisjon, esimees Margarita Tšernogorova, aseesimees Wesse Allik

Volikogu istungil kinnitati ka volikogu esimehe töötasu ning aseesimeestele hüvitise suurus. Tallinna Linnavolikogu esimehele Mihhail Kõlvartile makstakse töötasu, preemiad ja hüvitisi vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrusele nr 12, mille alusel on volikogu esimehe töötasu suuruseks 5288 eurot ja 40 senti.
Volikogu aseesimeestele makstava hüvitise suurus on volikogu otsuse kohaselt 2000 eurot kuus. Volikogu aseesimeesteks valiti eelmisel istungil Toivo Tootsen ja Mart Luik.

Volikogu järgmine istung toimub 16.11.2017, algusega kell 16.00. Päevakorras on volikogu alaliste komisjonide koosseisude kinnitamine ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.

 

Laadimine...Laadimine...