Tallinna Arte Gümnaasiumis algab tervishoiualane eelõpe

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) ja Tallinna Arte Gümnaasium alustavad gümnaasiumis tervishoiualase eelkoolitusega ja sõlmivad teisipäeval sellekohase koostöölepingu.

Pilt: Scanpix

Tallinna Arte Gümnaasiumis algab tervishoiualane eelõpe

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) ja Tallinna Arte Gümnaasium alustavad gümnaasiumis tervishoiualase eelkoolitusega ja sõlmivad teisipäeval sellekohase koostöölepingu.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Põhja-Eesti Regionaalhaigla õendusdirektor Aleksei Gaidajenko ja Tallinna Arte Gümnaasiumi direktor Sirje Ebral, sõlmivad teisipäeval koostöölepingu kutsealase eelkoolituse läbiviimiseks kõrgkooli ja haigla poolt Tallinna Arte Gümnaasiumis, teatas tervishoiu kõrgkooli pressiesindaja BNS-ile.

„Koostöö üld- ja kutsehariduse vahel on oluline õppeainete seose paremaks tunnetamiseks reaalse töömaailma ning eriala- ja kutsevalikuga. Kindlasti on kutsealase eelkoolituse läbinud õpilaste erialavalik ning õpingute jätkamine järgmistel haridustasemetel teadlikum ja läbimõeldum,“ ütles Tallinna Arte Gümnaasiumi direktor Sirje Ebral.

Kutsealast eelkoolitust viivad gümnaasiumis läbi tervishoiu kõrgkooli õppejõud ja  PERH-i spetsialistid. Samuti tagab haigla kõigile eelkoolituses osalejatele vaatluspraktika kohad erinevates haigla struktuuriüksustes.

"Tänapäeval ei ole haigla roll ainult ravitegevuse korraldamine, vaid haigla on ka tervishoiu arendaja ja koolituskeskus kogukonnale. Siin projektis saavad noored inimesed ülevaate meditsiinist ja tervishoiust,“ ütles PERH-i õendusdirektor Aleksei Gaidajenko. Ta lisas, et kõiki projektis saadud teadmisi ja oskusi saab kasutada igapäevaselt, samuti aitavad need teadmised noortel valida endale tulevase eriala, millega nad tahaks tegeleda ja inimesi aidata – loodame, et kasvab huvi valida tervishoiuga seotud tulevik. „Inimressurss on ja jääb tervishoius kõige tähtsamaks. Vajame inimesi, kes tahavad teisi aidata ja igapäevaselt õppida,“ ütles Gaidajenko.

Tervishoiu kõrgkooli õppejõud hakkavad gümnaasiumi õpilastele valikkursuste kaudu õpetama inimese anatoomiat ja füsioloogiat, esmaabi ja hoolduse aluseid, tervisemõjureid, toitumisõpetust ning palju muud tervishoiuga seonduvat. Kõik kutsealase eelkoolituse täies mahus läbinud õpilased saavad vastava tunnistuse, sh esmaabi kursuse läbimist tõendava dokumendi.

„On tuntud mõtteviis, et õppeasutuses toimub teooria õpetus ja päris elu on alles praktikal. Tänane leping on õppija unistuse täitumine, sest võimaldab nii teooria kui päris elu ühendada ja teadmiste vahendajateks on kõrgete teadmistega õppejõud ja haiglapraktikud,“ ütles tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

Laadimine...Laadimine...