Tallinna Botaanikaaia direktoriks saab Urve Sinijärv

Tallinna Botaanikaaia direktori valimiseks välja kuulutatud avaliku konkursi tulemusena asub direktori ametikohale Urve Sinijärv.

Pilt: Scanpix

Tallinna Botaanikaaia direktoriks saab Urve Sinijärv

Tallinna Botaanikaaia direktori valimiseks välja kuulutatud avaliku konkursi tulemusena asub direktori ametikohale Urve Sinijärv.

Urve Sinijärve kinnitab viieks aastaks Tallinna Botaanikaaia direktori ametikohale homsel istungil Tallinna linnavalitsus.

Tallinna Botaanikaaed on Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus, mida juhib direktor, kelle kinnitab kuni viieks aastaks Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

Senise Tallinna Botaanikaaia direktori Karmen Kähriga lõpetati töösuhe Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2017 korralduse alusel poolte kokkuleppel.
Tallinna Botaanikaaia direktori valimise avaliku konkursi läbiviimise tingimuste ja korra kohaselt kuulutas Tallinna Botaanikaaia teadusnõukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks välja avaliku konkursi, millele esitasid sooviavalduse 10 kandidaati. Neist neli tunnistas teadusnõukogu kvalifikatsioonikomisjon direktori ametikohale vastavaks ning kutsuti vestlusvooru. Pärast vestluste läbiviimist valis teadusnõukogu salajase hääletamise teel häälteenamusega botaanikaaia direktori ametikohale sobivaks kandidaadiks Urve Sinijärve.

Urve Sinijärv on lõpetanud Tallinna Kunstiülikooli arhitektuuri erialal, on omandanud Eesti Põllumajandusülikoolis magistrikraadi maastikuarhitektuuri erialal ning doktorikraadi Eesti Kunstiakadeemias muinsuskaitse ja restaureerimise erialal. Urve Sinijärvel on pikaajaline töökogemus Keskkonnaministeeriumis looduskaitse valdkonnas. Aastast 2016 töötab ta teadusprorektorina Eesti Kunstiakadeemias.

Tööalaselt on ta koostajana ja kaasautorina välja andnud mitmeid teaduslikke publikatsioone seoses maastikuarhitektuuri, parkide restaureerimise ning kultuuri- ja looduspärandi temaatikaga.

Laadimine...Laadimine...