Tallinna Energiapäeval räägitakse Ökomässul ka Patarei merekindluse rekonstrueerimisest

Reedel, 16. septembril toibub Linnahallis konverents "Vaatega merele: keskkond ja kultuur”. Laupäeval, 17. septembril korraldab Tallinna Energiaagentuur energiapäeva seminari "Keskkonnahoidlik energiakasutus".

Pilt: Scanpix

Tallinna Energiapäeval räägitakse Ökomässul ka Patarei merekindluse rekonstrueerimisest

Reedel, 16. septembril toibub Linnahallis konverents "Vaatega merele: keskkond ja kultuur”. Laupäeval, 17. septembril korraldab Tallinna Energiaagentuur energiapäeva seminari "Keskkonnahoidlik energiakasutus".

Konverentsi avab Arvo Sarapuu, kes  tutvustab Linnahalli tulevikku Tallinna suurürituste kohana. "Oleme Linnahalli rekonstrueerimise teemaga palju tegelenud," ütles Sarapuu. "Nüüd on meil valminud selle kompleksi rekonstrueerimiseks parim võimalik visioon. Kahtlemata lähtub Tallinn Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutamise perspektiivist ning nii olulise objekti puhul on keskkonnahoidlik ja säästlik rekonstrueermine meile suureks väljakutseks."

Konverentsil esinevad ettekannetega Euroopa Nostra asepresident Piet Jaspaert ja Euroopa Investeerimispanga nõunik mälestiste alal Peter Bond, kes tutvustavad teiste riikide kogemusi ja oma nägemust ühe Euroopa enimohustatud mälestise - Paterei merekindluse  rekonstrueerimiseks.

Soomes tegutsev keskkonnaarhitekt Marco Casagrande tutvustab oma sünteesarhitektuuri ehk laia nägemust inimese poolt loodud keskkonnast, mis on tihedalt seotud sotsiaalsuse ja keskkonnateadlikkusega. Norra pikaajalisest kogemusest kogukondlikust tööst mälestiste väärtustamisel räägib Trond Rødsmoen Norra Muinasmälestiste Säilitamise Ühingust.

Konverentsi teises pooles kuuleme Eesti ettekandjatelt huvitavat lähenemist merele avatuse osas. Pikemalt saab lugeda ja konverentsile registreeruda lehel: http://ecomess.eu/vaatega-merele/

Merekultuuriaastast lähtuvalt on "Vaatega merele" ka 16.-18. septembrini Linnahallis ja Patareis toimuva kuuenda  Ökomässu üldpealkirjaks. Peale konverentsi jätkub Ökomäss 17. ja 18. septembril Patarei merekindluses.
Tallinna Energiaagentuur korraldab 17. septembril Patarei Merekindluse katlamajas Tallinna energiapäeva seminari  "Keskkonnahoidlik energiakasutus". Energiapäeval käsitletakse võimalusi suurendada miljööväärtuslikel aladel elamute energiatõhusust, tutvustatakse energiatõhusaid lahendusi ja taastuvenergia tehnoloogiaid. Seminari teemade kohta saab rohkem infot: http://www.tallinn.ee/est/energiaagentuur/Energiapaeva-seminar-Okomassul-2

Energiapäeva seminar on üheks energiatõhusa ehituse ja liikuvuse propageerimise ürituseks, mida korraldatakse Horisont 2020 raamistikust ellu viidavas projektis "R4E- Energia teekaardid 2050", mille käigus luuakse Tallinnale strateegilised suunised energiaressursside tõhusaks kasutamiseks targa ehituse ja targa liikuvuse valdkonnas.

Ökomäss toimub juba kuuendat aastat, peakorraldajaks on Säästva Renoveerimise Infokeskus (SRIK), kaaskorraldajateks Tallinna Energiaagentuur, Keskkonnaamet, Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus, Eesti Muinsuskaitse Selts, Lahemaa Rahvuspark ja  ökokogukond Mahe-Eesti. Läbivaks teemaks on kultuuri ja keskkonna kohtumine.
Ökomässul osalemine on tasuta. Täpsem info on leitav veebilehelt www.ecomess.eu.

Laadimine...Laadimine...