Tallinna kainestusmajal oli poole tuhande "kliendi" seas ka mehhiklasi

Tallinna kainestusmaja teatab, et jaanuarikuu jooksul toimetati nende kambritesse 521 isikut. Kainenema toimetatutest oli naisi kokku 56 ja mehi 465, selgub Tallinna kainestusmaja ülevaatest.

Pilt: Scanpix

Tallinna kainestusmajal oli poole tuhande "kliendi" seas ka mehhiklasi

Tallinna kainestusmaja teatab, et jaanuarikuu jooksul toimetati nende kambritesse 521 isikut. Kainenema toimetatutest oli naisi kokku 56 ja mehi 465, selgub Tallinna kainestusmaja ülevaatest.

Kainestusmaja kambrites magas pead selgeks 259 venelast, 224 eestlast, 11 soomlast ning muude riikide kodanikke kokku seitse (Läti, Leedu ja Mehhiko).

Jaanuarikuu jooksul sattus kainestusmajja kaks narkojoobes isikut ning 211 kindla elukohata isikut. Meditsiiniblokis vajas abi 16 kainenema toodut.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on näha kainenejate arvu tõusu – mullu jaanuarikuus viibis kainestusmajas 459 joobnut, neist 47 naist.

Alaealisi enam kainestusmajja ei tooda, nende puhuks on möödunud aasta 2. veebruarist Tallinna Laste Turvakeskuses sisse seatud vastav ruum. Keskuse juhataja Priit Siigi andmeil paigutati tänavu jaanuaris alaealiste kainenemistuppa viis last.

2Suurem osa noori saabub meie teenusele teistest omavalitsustest üle Eesti põhjusel, et politseil ei ole võimalik joobnud lapsi öisel ajal vanematele üle anda. Hommikuni puhkavad nad meie juures ja siis saavad juba kodu poole edasi liikuda või tulevad vanemad neile järgi," rääkis Siig.

"Alaealiste kainenemistoa sihtgrupiks on pealinna pidutsema tulnud noored, kes satuvad politsei huviorbiiti Tallinna linna tänavatel. Jaanuaris juhtus ka erakordne intsident, kui ühte noort taheti paigutada turvakeskusesse, kuid ta oli füüsiliselt niivõrd agressiivne, et me palusime politseil paigutada vägivaldne noor arestikambrisse."

Laadimine...Laadimine...