Tallinna kainestusmajja sattus aastaga ligi 6000 inimest

Tallinna kainestusmajja toimetati lõppenud aasta jooksul 5881 inimest, neist 5244 olid mehed ja 637 naised. Esmakordselt kainestusmaja ajaloos olid 1. jaanuaril täidetud kõik 40 kohta.

 

Pilt: Raepress

Tallinna kainestusmajja sattus aastaga ligi 6000 inimest

Tallinna kainestusmajja toimetati lõppenud aasta jooksul 5881 inimest, neist 5244 olid mehed ja 637 naised. Esmakordselt kainestusmaja ajaloos olid 1. jaanuaril täidetud kõik 40 kohta.

 

Eelnenud aastaga võrreldes tuli mullu kainenema toimetada rohkem sobimatus kohas joomaunne suikunud liigtarbijaid – Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri andmeil kasutas 2014. aastal kainestusmajateenust 5227 isikut ehk 654 isikut vähem kui lõppenud aastal.
Aasta jooksul kainenema toimetatuist 363 meest ja 32 naist olid välisriikide kodanikud, neist enamik (275) soomlased. Ent lisaks lähematele välisriikidele oli ka üksikuid õige eksootilistest maadest pärit külalisi – India, Nepal, Tuneesia, Türgi, Austraalia, USA.

Kainestusmajas viibinuist 1990 olid kindla elukohata ja 13 alaealised.

Detsembris toimetati kainestusmajja 540 isikut, novembriga võrreldes 79 võrra enam. Rekordikuu oli mai, mil kainestusmaja aitas viinauimast välja 573 isikut, väikseima külastajate arvuga kuu aga september 413 juhtumiga.

"1. jaanuaril veetis kainestusmajas öö rekordarv alkoholiga liialdanut – 40, kellest kõik olid meesterahvad," märkis kainestusmaja juht, Põhja prefektuuri üleminspektor Olev Volas.

Volase sõnul jõuab kainestusmajja rohkem inimesi just pühade ajal, mil tarbitakse ohtralt alkoholi. "Alkoholiga liialdamist soosivad pühadeaegsed vabad päevad, mil paljud napsitajad ei oska õigel ajal lõpetada," tõdeb Volas.

Kolmandik kainestusmaja klientidest on kodutud ja teise kolmandiku moodustavad nn püsikliendid – need, kes nädalalõppudel kodus viinaviskamisega liiale lähevad. Vaid kolmandik on juhuslik seltskond, kelle hulgas on ka rohkelt turiste.

Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja Priit Siigi andmeil on möödunud aasta 11 kuu jooksul alaealiste kainenemistuppa paigutatud 54 last. "Suurem osa neist on pärit kaugematest Eesti piirkondadest, kuna sellistel juhtudel on öisel ajal noore üleandmine perele raskendatud," täpsustas Siig.

Pühad aga möödusid Tallinna Laste Turvakeskusele suhteliselt rahulikult. "Jõulude ja aastavahetuse perioodil üritati politsei poolt paar noort küll paigutada, aga kuna nad käitusid agressiivselt, siis pidid meie kainenemistoa asemel veetma öö politsei arestikambris," lisas Laste Turvakeskuse juhataja.

Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni sõnul jätkab Tallinna linn tegutsemist liberaalse alkoholipoliitika vastu ja tulevikus soovib alkoholi müügikohtade arvu piirata. "Selle tegevuse eesmärk on hoida noori eemal alkoholi tarbimisest ja säästa perekondi," ütles Martinson.
 

Laadimine...Laadimine...