Tallinna koolid saavad liituda kiusamise vähendamise programmiga

SA Kiusamisvaba Kool kutsub kõiki Tallinna koole üles liituma kiusamise ennetamise ja vähendamise programmiga KiVa.

Pilt: Scanpix
Haridus

Tallinna koolid saavad liituda kiusamise vähendamise programmiga

SA Kiusamisvaba Kool kutsub kõiki Tallinna koole üles liituma kiusamise ennetamise ja vähendamise programmiga KiVa.

Huvitatud koolide sooviavaldusi ootab sihtasutus 16. veebruarini.

Uuringud näitavad, et iga neljas kuni viies Eesti koolilaps on kiusamise ohver. "Kiusamine on seega tõsine probleem, mis mõjutab nii laste vaimset kui ka füüsilist tervist, aga ka õpitulemusi, enesehinnangut ja minapildi kujunemist ehk ühe tulevase täiskasvanu edasist elu tervikuna," selgitas SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. "Seetõttu on äärmiselt oluline, et koolid tegeleks kiusamise järjepideva ennetamise ja vähendamisega."

Turu Ülikooli teadlaste välja töötatud KiVa programm pakub selleks hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet.

Praegu rakendab programmi Eestis ligi 50 kooli. Tänavu võiks KiVa laieneda veel 20 Eesti kooli, sh keelekümbluskoolidesse. Programm ei ole täiesti venekeelsena veel kättesaadav, aga sihtasutus astub samme ka selles suunas. Pooled uuel õppeaastal programmi rakendavatest koolidest on juba leitud ja värbamisega soovitakse leida veel kümme.

Kõik huvitatud koolid on hiljemalt 16. veebruariks oodatud täitma sooviavalduse SA Kiusamisvaba Kool kodulehel www.kiusamisvaba.ee. Samalt lehelt leiab lisainfot kiusamise, KiVa programmi ning seda juba rakendavate koolide kogemuste kohta.

Laadimine...Laadimine...