Tallinna koolides ja lasteaedades tulevad globaalsed keskkonnategude päevad

Rohelinse Kooli võrgustikus osalevad Tallinna haridusasutused võtavad esmakordselt osa Foundation for Environmental Education  korraldatavatest keskkonnategude päevadest, mis kestavad kuni 22. aprillini.

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv

Tallinna koolides ja lasteaedades tulevad globaalsed keskkonnategude päevad

Rohelinse Kooli võrgustikus osalevad Tallinna haridusasutused võtavad esmakordselt osa Foundation for Environmental Education  korraldatavatest keskkonnategude päevadest, mis kestavad kuni 22. aprillini.

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on hädavajalik, et järeltulevad põlved oleksid keskkonnateadlikumad ja vastutustundlikumad, kui inimesed seni on olnud. "Seega peame oma lastele tagama laiapõhjalise keskkonnahariduse, mis hõlmaks nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi,"ütles abilinnapea.

 

Iga päevadest osavõtja teeb midagi, mis muudab meid ümbritseva keskkonna veidigi paremaks ning osavõtjad ise keskkonna- ja terviseteadlikumaks. Näiteks Tallinna lasteaed Kraavikrõll soetab õuealale peenrakastid ja kasvatab koos lastega nende jaoks taimed. Ka Tallinna Seli Lasteaed valmistab peenraid ette, et lapsed saaksid teadmisi ja oskusi, kuidas toidutaimi kasvatada. Tallinna Tondi Põhikooli lapsed ja õpetajad matkavad koos Tallinna Ülikooli eripedagoogika üliõpilastega Paljassaare linnuvaatlusalale ja Pikakari randa. Matka käigus korjatakse kokku kogu marsruudil ette tulev prügi.

 

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis on kavandatud mitmeid tegevusi erinevatele vanuseastmetele, sealhulgas avatakse seiklusrada õuevahetundide sisukamaks muutmiseks. Ka Tallinna lasteaed Rabarüblik viib läbi mitmeid tervist ja keskkonnateadlikkust edendavaid tegevusi: koos õpetajate, laste ja lastevanematega osaletakse Harku rabas rabajooksul, korraldatakse ka heakorratalgud, mille käigus luuakse vanemate abiga uurimist, vaatlemist ja katsetamist soodustav "Darwini aed" ning putukahotell. Samuti muudavad nad õuepaviljoni puukeskuseks ning loovad lastele õue prügisorteerimise keskuse. Tallinna Meelespea lasteaed kaardistab lasteaia õueala ja lähiümbruse liikumisvõimalused, et paremini matku ja keskkonnamänge läbi viia. Tallinna lasteaed Sipsik läheb terviseretkele "See on Sipsik - ta läheb okaspuud istutama", Tallinna lasteaed Lepatriinu viib läbi vanapaberipäeva, Rannamõisa Lasteaed jälgib, et tekiks võimalikult vähe toidujäätmeid.

 

Nii nagu neist plaanidest näha, on koolid ja lasteaiad kavandanud selleks nädalaks rohkesti eripalgelisi tegevusi. Paljud võtavad osa ka Tallinna Haridusameti ja Tallinna Keskkonnaameti poolt Tallinna Loomaaias korraldatavast puude istutamise üritusest „Alusharidus 100“ raames 20. aprillil ja heakorratalgutest erinevates linna piirkondades igakevadise Heakorrakuu kampaania raames. Rohkete väikeste tegude abil muutub meid ümbritsev keskkond paremaks ja inimesed keskkonnateadlikumaks.

 

Ülemaailmsest keskkonnahariduslikust programmist Roheline Kool (Eco-schools Global) võtab osa 67 riiki. Eesti ühines programmiga kaks aastat tagasi, Tallinnast osaleb selles 51 kooli ja lasteaeda, ülemaailmselt võtab programmist osa 51 000 kooli. Oma keskkonnateadlikkust tõestanud koole tunnustatakse ökomärgisega Roheline lipp. Programmi juhib Taani organisatsioon Foundation for Environmental Education. Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts, tegevused toimuvad Tallinna Keskkonnaameti toel. Programmi kohta leiab rohkem infot lehekülgedelt http://www.ecoschools.global/ ja http://www.tallinn.ee/est/Roheline-kool-3.

Laadimine...Laadimine...