Tallinna korteriühistud saavad haljastustoetust

Tallinna Linnavaraamet kutsub korteriühistuid projektis "Roheline õu" osalema, taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. aprilliks.

Pilt: Albert Truuväärt

Tallinna korteriühistud saavad haljastustoetust

Tallinna Linnavaraamet kutsub korteriühistuid projektis "Roheline õu" osalema, taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. aprilliks.

"Tallinna linn aitab 2013. aastast projektiga "Roheline õu korteriühistuil hoovide heakorrastamise kulusid katta," ütles abilinapea Eha Võrk. "Projekti eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja parandada seeläbi elukvaliteeti. See projekt on ehedaks näiteks, et elanikud ise saavad ümbritseva keskkonna jaoks palju ära teha - heakorrastatud õuesid tekib üha juurde."

Projektile "Roheline õu" on 2017. aasta linnaeelarvest eraldatud 40 000 eurot. Maksimaalne toetus on 600 eurot korteriühistu kohta ja toetuse määr kuni 60% kavandatud tegevuste kogumaksumusest.

Toetus on ette nähtud puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks; lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmiseks ja paigaldamiseks, istutusmaterjali soetamiseks ja istutamiseks; muru rajamiseks ja sambla tõrjeks; puude raieks  ja hoolduslõikuseks ning loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmiseks. Toetus makstakse välja pärast taotluses näidatud tegevuste elluviimist ja kohapealset kontrolli. Seejärel esitab korteriühistu linnavaraametile hiljemalt 10. septembriks toetuse väljamaksmiseks vormikohase kuluaruande koos lisadega. Lisainfo: http://www.tallinn.ee/est/rohelisemtallinn/

Eelneva nelja aasta jooksul on projekti "Roheline õu" raames toetust saanud kokku 364 korteriühistut. Projekt "Roheline õu" on täienduseks juba aastaid edukalt toiminud "Hoovid korda" projektile. Projekti "Hoovid korda" raames toetatakse korterelamute hoovialade korrastamist. Projekti abil saab rajada või remontida hoovialal asuva kõnnitee, rajada mängu- või spordiväljaku, parkimisplatsi või prügimaja, lahendada sademeveeprobleeme, hoove supergraafikaga ilmestada ning hoovialal turvalisuse tagamiseks turvakaamerad paigaldada.

Tallinna linnaeelarvest on viimase kümne aasta jooksul erinevate meetmete kaudu eraldatud korteriühistutele toetusteks kokku 11,6 miljonit eurot. Tallinna 2017. aasta eelarves on korteriühistutele ette nähtud ligi 900 000 euro ulatuses toetusi. "Anname korteriühistutele toetust õuealade heakorrastamiseks, fassaadide korrastamiseks, korterelamute supergraafiliste seinapiltide jaoks, korteriühistute infopunkti ülalpidamiseks  jne," loetles Võrk. "Iga toetus korteriühistule on ka toetus linnakeskkonna paremaks ja kaunimaks muutmiseks."

Pealinn aitab korterelamute vahelise territooriumi korrastamisele kaasa ka maa eraldamisega "Oleme seadnud linna omanduses olevale maale korteriühistu kasuks isikliku kasutusõiguse ja korteriühistud on rajanud neile maatükkidele parkimisala," selgitas Võrk.

"Praeguseks on korteriühistute parkimiskitsikuse leevendamiseks seatud isiklik kasutusõigus 68 korteriühistu kasuks, sel moel on loodud linna maale korteriühistu liikmete sõidukite jaoks juurde üle 1700 parkimiskoha. Kokku oleme korteriühistute kasutusse andnud ligi 8,1 ha ehk kümne A. le Coq Arena jalgpallistaadioni jagu linnamaad. Lisaks on linnaosade valitsused andnud korteriühistute kasutusse ligi 35 parkimisplatsi."

Laadimine...Laadimine...