Tallinna külastasid Moldova kõrged riigiametnikud

Tallinna linnavalitsust külastas kõrgetasemeline Moldova Vabariigi delegatsioon.

Pilt: tallinn.ee

Tallinna külastasid Moldova kõrged riigiametnikud

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Tallinna linnavalitsust külastas kõrgetasemeline Moldova Vabariigi delegatsioon.

Kahetunnisel kohtumisel linnavalitsuse hoones andsid linnasekretär Toomas Sepp, linna sisekontrolöri teenistuse järelevalve osakonna juhtivspetsailist Aire Nurm ning linnakassa juhataja Silver Tamm ülevaate linna juhtimisest, finantskorraldusest ja riskijuhtimisest.

12-liikmelisse delegatsiooni kuuluvad mitmete ministeeriumide ja riigiasutuste juhtivametnikud, delegatsiooni juhib rahandusministeeriumi riigisekretär Viorica Pricop.

Rahandusministeeriumis said delegatsiooni liikmed põhjaliku ülevaate riigi rahanduse korraldusest, riigieelarvest tulude ja kulude jaotusest ning riskijuhtimisest riigi tasandil, samuti finantsjuhtimisest kohalikes omavalitsustes ning Eesti siseaudiitorite ühingu toimimisest ja tegevustest.

Külastatakse ka Eesti Audiitorkogu ja Riigikontrolli.

Laadimine...Laadimine...