Tallinna linn ja koolinoored ühendasid jõud

Tallinna linn ja kümme noort neljast üldhariduskoolist ühendasid jõud, et kaardistada Tallinna virgestusalad. Projekti käigus kogusid õpilased informatsiooni pallimänguväljakute, lauatenniselaudade, rularampide, välijõusaalide, mänguväljakute ja teiste virgestusalade seisukorra ning muude omaduste kohta, lisades ka pildid.

Pilt: Raepress
Eesti

Tallinna linn ja koolinoored ühendasid jõud (2)

Toimetaja: Kairi Ervald

Tallinna linn ja kümme noort neljast üldhariduskoolist ühendasid jõud, et kaardistada Tallinna virgestusalad. Projekti käigus kogusid õpilased informatsiooni pallimänguväljakute, lauatenniselaudade, rularampide, välijõusaalide, mänguväljakute ja teiste virgestusalade seisukorra ning muude omaduste kohta, lisades ka pildid.

Sellel suvel kaardistasid tublid noored Tallinna Reaalkoolist, Tallinna Tehnikagümnaasiumist, Tallinna Saksa Gümnaasiumist ja Jakob Westholmi gümnaasiumist virgestusalasid erinevates Tallinna asumites. Uurimistöö tulemusena saadi infot 497 objekti kohta.
 
Kõige rohkem leidsid noored välitöö käigus mänguväljakuid (37%), avalikke pallimänguväljakuid (28%) ning välijõusaale (17%). Jõuti järeldusele, et 60% objektidest on heas seisus, samuti saab 80% kaardistatud objektidest tasuta kasutada. Lisaks noorte endi välitööle viidi läbi ka avalik küsitlus, kus inimesed said kaardile märkida endale teadaolevad virgestusalad. "Virgestusalade kaardistamine oli nagu toa koristamine, kunagi ei tea, kus miskit on," kommenteeris kogemust projektis osalenud õpilane Marion Martin.
 
Alusandmed tööks andis Tallinna Spordi-ja Noorsooamet ning saadud tulemusi kasutatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti abiga olemasoleva andmebaasi täiendamiseks. Spordi-ja Noorsooametil on kavas välja töötada tegevuskava avalike spordiväljakute korrastamiseks ning uute liikumisvõimaluste rajamiseks. Antud protsessi pikaajalisem eesmärk on tekitada ülelinnaline võrgustik, mille tulemusena on igas elamupiirkonnas avalik lähisportimispaik – koht, kus pärast tervisejooksu/kõndi teha elementaarsed jõuharjutused ja venitused. Lisaks sellele ka spordipargid, palliplatsid ja hoovispordiväljakud, kus tegevustering laiem.
 
Ettekannet õpilaste uurimistööst saab kuulata 14. novembril toimuval GIS-päeval ehk geograafia- ja geoinfosüsteemide teabepäeval, mis toimub Eesti Rahvusraamatukogus. Andmekorje tulemused on nähtavad kaardirakenduseshttp://arcg.is/10Cb9q .

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...