Tallinna Linnateater soovib saada roheliseks teatriks

"Ettevõtmine sai alguse soovist muuta teatrisisesed protsessid lõpuni läbipaistvaks ning analüüsida ühe lavastuse väljatoomisega seotud mõju ümbritsevale," kommenteeris Tallinna Linnateatri peakunstnik Reet Aus. 

Pilt: Scanpix

Tallinna Linnateater soovib saada roheliseks teatriks

"Ettevõtmine sai alguse soovist muuta teatrisisesed protsessid lõpuni läbipaistvaks ning analüüsida ühe lavastuse väljatoomisega seotud mõju ümbritsevale," kommenteeris Tallinna Linnateatri peakunstnik Reet Aus. 

Koostöös Eesti Kunstiakadeemia (EKA) Jätkusuutliku Disaini Labori magistritudengitega viidi eelmise hooaja lõpus Linnateatri peakunstniku Reet Ausi juhtimisel läbi Tallinna Linnateatri hoonete keskkonnamõju analüüs, mida juhendas Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Harri Moora.

Analüüsi käigus vaadati üle teatri energiatõhusus, veekasutus, üldine töökeskkond, jäätmekäitlus ja nii edasi. Tudengid mõõtsid välja ka Tallinna Linnateatri ökoloogilise jalajälje suuruse ning said tulemuseks 233,2 hektarit. Analüüsist selgus, et teatri ökoloogilisest jalajäljest moodustab suurima osa ehk 44 protsenti elekter, järgnevad 42 protsendiga jäätmed ja üheksa protsendiga küte.

Tallinna Linnateatri direktori Raivo Põldmaa sõnul oli teatril soov lõpetada juubeliaasta pilgu pööramisega tulevikku. "Kuna Linnateater on tuntud oma unikaalse keskkonna poolest, värskelt oli teatriga liitunud keskkonnateemade entusiast Reet Aus ning ühtlasi on ka Tallinna linn seadnud oma viimaste aastate tegevuses keskkonnasõbralikkuse teema olulisele kohale, oli roheteatri ideeni jõudmine üsna loogiline," sõnas ta. "Meie ökoloogiline jalajälg on täna kahe Tallinna vanalinna pindala suurune, mistõttu pole see kindlasti kerge ülesanne. Ma ei tea, et Eestis mõni teater hetkel "Rohelise teatri" kontseptsiooni järgi toimiks ja seetõttu tundub see põnev väljaku tse. Kui ühel kaunil päeval teatrile lõpuks suurt saali hakkame ehitama, saame viia oma tegevuse juba täiesti uuele kvalitatiivsele tasemele," lisas ta.

"Ettevõtmine sai alguse soovist muuta teatrisisesed protsessid lõpuni läbipaistvaks ning analüüsida ühe lavastuse väljatoomisega seotud mõju ümbritsevale," kommenteeris Tallinna Linnateatri peakunstnik Reet Aus. Tema sõnul selgus, et kõik näiliselt mitteühtsed protsessid majas on vägagi omavahel seotud. "Kuna esmane analüüs andis piisava teadmise, kuidas teatri igapäevaelu efektiivsemaks ja ressursisäästlikumaks muuta, tõdesime, et oleks vajalik see protsess lõpuni käia," sõnas Aus.

21. septembril sõlmis Tallinna Linnateater koostöölepingu eestimaise energiakontserniga Utilitas, kes aitab oma kogemustega kaasa teatri energiatõhusamaks muutmiseks ja keskkonnasäästlikumaks majandamiseks. Koostööleppe kohaselt teevad Tallinna Linnateater ning Utilitas koostööd energiatõhususe ja rohelise energia kasutamise teadlikkuse tõstmise suunas. Utilitas on ka Tallinna Linnateatri 2016/2017 hooaja peatoetaja.

Koostöös Tallinna Vesi AS-iga viidi teatri kinnistul läbi joogivee analüüsid ning lähitulevikus asendatakse joogiautomaatides pakutav plastanumates joogivesi tavalise kraaniveega. Ühtlasi soovitakse parandada teatri maalisaali töötingimusi, muuta tõhusamaks hoonete energiakasutust ning uuendada teatri valgusparki. Linnateater kaalub ühe võimalusena hakata kasutama ka rohelist elektrienergiat. Plaan on rajada jalgrattaparkla teatri publikule.

"Roheline teater" on teatri kontseptsioon, mis kasutab keskkonnajuhtimissüsteemi, aitamaks teatril oma tegevuses ja hoones rakendada keskkonnahoidlikke põhimõtteid, vähendades nii teatritegevusest tulenevat keskkonnamõju ning aidates kokku hoida ressursse. Peale keskkonnaküsimuste on oluline pakkuda teatri enda töötajatele ning külastajatele meeldivat ning tervislikku tegevuskeskkonda.

Laadimine...Laadimine...