Tallinna noortekeskused hakkavad oma teenuseid disainima

"Ootame juba põnevusega, millised tegevused välja töötatakse ja seni kasutusel olevatele juurde lisatakse," rääkis Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Pilt: Scanpix

Tallinna noortekeskused hakkavad oma teenuseid disainima

"Ootame juba põnevusega, millised tegevused välja töötatakse ja seni kasutusel olevatele juurde lisatakse," rääkis Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Tallinna kümme noortekeskust on kaasatud programmi, mille raames on igal keskusel võimalus ekspertide kaasabil ümber korraldada või luua uusi teenuseid. Käesoleva  aasta jooksul loovad keskused koos noortega uusi teenuseid ning katsetavad nende toimimist. 

Teenusedisaini protsessi käigus loodud teenuseid katsetatakse 2018. aasta teisel poolaastal ning peale kokkuvõtete tegemist võetakse head praktikad noortekeskustes kasutusele. Programmi juhib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ning teenusedisaini protsessi viib läbi Rasmus Pedanik mittetulundusühingust Sotsiaalse Innovatsiooni Labor.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on programmi näol tegemist hea näitega, kus avalike teenuste loomine ja ümberkorraldamine toimub koostöös sihtgrupiga, mis võimaldab paremini vastata ühiskonna ootustele ning kogukonna probleemide ennetamisele ja lahendamisele. "Ootame juba põnevusega, millised tegevused välja töötatakse ja seni kasutusel olevatele juurde lisatakse. Tulemustest saame rääkida juba selle aasta lõpus ning plaanime ka uute tegevuste laiemat esitlemist, et häid kogemusi ja praktikaid jagada," tutvustas abilinnapea programmi oodatavaid tulemusi.

Noortekeskuste teenuste ümberkorraldamise programmi väljatöötamisel on lähtutud põhimõttest, et disainmõtlemise ja teenusedisaini tööriistade omandamiseks tuleb need praktikas läbi teha. Õpitu omandatakse kõige paremini, kui teooria ja praktika on kooskõlas ning õppimine toimub vabatahtlikult. Arendusprogrammis on pühendatud 1/4 koolituse ajast teooriale ja 3/4 ajast on pühendatud disainitööriistade praktilisele rakendamisele. Uued noortekeskuste teenused valmivad 2018. aasta sügiseks.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Laadimine...Laadimine...