Tallinna Sadam maksab Prevo Holdingule 2,8 miljonit eurot

Tallinna Sadam on otsustanud tasuda Spacecomi omanikega seotud Prevo Holdingule lepingute ennetähtaegse lõpetamise eest 2,8 miljonit eurot, mille maksmise vajadust pole sadam varem pidanud põhjendatuks.

Pilt: Scanpix

Tallinna Sadam maksab Prevo Holdingule 2,8 miljonit eurot

Tallinna Sadam on otsustanud tasuda Spacecomi omanikega seotud Prevo Holdingule lepingute ennetähtaegse lõpetamise eest 2,8 miljonit eurot, mille maksmise vajadust pole sadam varem pidanud põhjendatuks.

Tallinna Sadama möödunud aasta majandusaruandest selgub, et riigifirma on teinud eraldise 2,8 miljoni euro tasumiseks seoses lepingute ennetähtaegse lõpetamisega. Võimalust, et tulevikus tuleb mingeid lõpetamisega seotud tasusid maksta, mööndakse ka Tallinna Sadama varasemates aruannetes, kuid varem on seda peetud ebatõenäoliseks ning summa on teadmata, vahendas BNS.

Firma juhtkond on eraldise koha pealt väga kidakeelne. Sadama juht Ain Kaljurand ütles BNS-ile, et täpselt ta hetkel ei mäleta ja seda, kellele maksmiseks eraldis tehakse, peast ei tea, kuigi sadam kunagi varem ühegi lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest kellelegi raha maksnud ei ole.

"Me tõepoolest ei ole seda [lepinguid ennetähtaegselt lõpetanud] seni teinud, aga meie Vana Maailma kolleegid teevad seda igapäevaselt, ostavad teadlikult lepinguid välja ja tehaksegi uusi arendusi. Selles võtmes ei ole selles midagi erilist. Ükskord tuleb mõned asjad äris ikka esimest korda teha," rääkis ta.

"2003. aastal OÜ-ga Prevo Holding sõlmitud lepingu kohaselt oli Tallinna Sadamal kohustus rajada Muugale enam kui 70 miljonit eurot maksev metalli- ja üldkaupade terminal, terminali operaator omakorda kohustus valmimisjärgselt garanteerima kaubatasu maksmise fikseeritud perioodil," ütles sadama õigusosakonna juhataja Toomas Tralla BNS-ile.

Tallinna Sadama mulluses majandusaasta aruandes kajastuv eraldis summas 2,8 miljonit eurot on Tralla sõnul seotud kohtuvälise kokkuleppega, mille sadam sõlmis pärast enam kui viie aasta pikkust kohtuvaidlust OÜ-ga Prevo Holding. "Tänu osapoolte vahelisele kompromissile vabanes Tallinna Sadam investeeringukohustusest, samuti vabanes sadam kompromissiga võimalikest leppetrahvidest," ütles Tralla.

Kohtuväline kokkulepe oli antud lepingulise vaidluse lõpetamiseks tema sõnul kõige otstarbekam lahendus, mida soovitasid nii Tallinna Sadama juriidiline nõustaja antud kaasuses advokaadibüroo Kaevando ja Partnerid kui ka audiitorbüroo KPMG Baltics.

"Lepingud uue terminali rajamiseks sõlmiti 2003. aastal ehk majandusseisus, kus transiidimahud Eesti sadamate kaudu näitasid tõusutrendi ning antud terminali järele oli olemas nõudlus ja ka oma selget huvi deklareerinud partnerid. Neile eeldustele tuginedes hindasid eelarvekomisjon ja toonane nõukogu projekti riske minimaalseks ning sadam sõlmis terminali rajamise aluseks olevad lepingud OÜ-ga Prevo Holding," selgitas Tralla.

"Pärast lepingute sõlmimist on nii majanduslik kui poliitiline keskkond Läänemere ääres märgatavalt muutunud. 2007. aastast on transiidimahud Eesti sadamates olnud pigem languses ja sattus kahtluse alla terminali investeeringu tasuvus. Seetõttu otsis Tallinna Sadam võimalusi lepingulisest suhtest väljumiseks," lisas ta.

Lepingu teine osapool pöördus Tralla sõnul kohustuste täitmise nõudega kohtusse 2009. aastal. "Nii Tallinna Sadamat nõustanud advokaadibüroo kui ka audiitorfirma hinnangul oli antud kohtuvaidluses kõrge tõenäosus, et lahend on sadama suhtes negatiivne ning seeläbi tekkiva kahju suurus võib ulatuda enam kui 70 miljoni euro suuruse investeeringukohustuseni. Sellest lähtuvalt pidasid ka sadama välised nõustajad majanduslikult põhjendatuks vaidluse lõpetamist kompromissi teel," ütles Tralla.

Tallinna Sadam alustas teise osapoolega 2014. aastal läbirääkimisi kohtuvälise kokkuleppe saavutamiseks. Kõneluste tulemusel sõlmiti vastastikku rahuldav kompromiss ning OÜ Prevo Holding nõustus lepingute lõpetamisega, loobus kahjunõuetest ja lepingujärgsetest leppetrahvinõuetest.

Prevo Holdingu esindaja ütles BNS-ile, et tegemist on äriasjaga ja ta ei ole nõus seda ajakirjanduses arutama.

Varem meedias ilmunud info kohaselt tuleneb Prevo Holdingu nõue 2003. aastal sõlmitud lepingust, mille järgi pidanuks Tallinna Sadam firmale opereerimiseks üle andma terminali Muuga sadamas. See plaan ei täitunud ja vastavalt lepingule oli Prevo Holdingul õigus sadamalt leppetrahvi nõuda. Äripäev märkis 2006. aastal ilmunud kirjutises Prevo Holdingu nõude suuruseks enam kui 30 miljonit krooni.

Prevo Holdingu ainus juhatuse liige on Krediidiinfo andmeil Oleg Ossinovski äripartner Spacecomis, Siarhei Psiola.

Laadimine...Laadimine...