Tallinna Saksa Gümnaasiumis avatakse näitus "Eesti rändeajastul"

Tallinna Saksa Gümnaasiumis avatakse 7. veebruaril rändnäitus "Eesti rändeajastul." Näitus annab ülevaate rände rollist Eesti rahvastiku ja ühiskonna kujunemisloos viimase kahe sajandi jooksul kuni tänapäevani.

Pilt: Scanpix
Eesti

Tallinna Saksa Gümnaasiumis avatakse näitus "Eesti rändeajastul"

Tallinna Saksa Gümnaasiumis avatakse 7. veebruaril rändnäitus "Eesti rändeajastul." Näitus annab ülevaate rände rollist Eesti rahvastiku ja ühiskonna kujunemisloos viimase kahe sajandi jooksul kuni tänapäevani.

Koolidele mõeldud bänneritest koosneva rändnäituse avab Konrad Adenaueri Fondi Balti ja Skandinaavia regiooni juht Elisabeth Bauer. Avasõnadele järgneb rändeteemaline arutelu. Vestlusringis osalevad õiguskantsler Ülle Madise, linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru ja Riigikogu liige Mart Nutt. Vestlust juhib Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees ja geograaf Vootele Hansen. Pidulik avamisüritus toimub 7. veebruaril kell 11 Tallinna Saksa Gümnaasiumis (J. Sütiste tee 20).

26 püstbännerist koosnev rändnäitus käsitleb Eestis aktuaalseid teemasid: praegu toimuvat rändepööret, põgenikega seotud küsimusi ning lõimumisega seotud väljakutseid. Näitusel saab tutvuda põhjalikumalt rände eri liikide ja põhjustega, saab teada, millistes maailma riikides on suurim sisserännanute osakaal rahvastikust ning millised on maailma peamised rändevood. Lähemalt selgitatakse lahti, kes on põgenik ja kes pagulane ning milline on praeguse, nn. Euroopa rändekriisi taust ja põhjused.

Näitus kajastab lähemalt Eesti ajalugu enim mõjutanud nelja suuremat väljarändelainet (19. sajandi väljaränne Venemaale, Teisest maailmasõjast ajendatud suur põgenemine 1944. aastal, massiküüditamised ja nüüdisaegne väljaränne) ning kaht suuremat sisserännet (1920. aastate tagasiränne peamiselt Venemaalt ja nõukogudeaegne sisseränne). Lisaks käsitleb näitus rännet Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja praegu toimuvat rändepööret Eestis.

Rändnäitust saab tellida kooli ning kasutada seda abimaterjalina näiteks ajaloo- või ühiskonnaõpetuse tundides. "Eesti rändeajastul" on Inimõiguste Instituudi kolmas hariduslik rändnäitus, varasemalt on välja antud "Inimõigustest nõukogude ühiskonnas" ja "Anne Frank - ajalugu tänaseks päevaks."

Näituse väljaandjad on Inimõiguste Instituut ja Konrad Adenaueri Fond. Näituse koostamisega aitasid kaasa professor Tiit Tammaru ja Vootele Hansen ning näituse kujundas Iva Disain.

Inimõiguste Instituut on Eesti esimene ja vanim sõltumatu organisatsioon, mis tegeleb süstemaatiliselt inimõiguste kaitsmisega. Instituut asutati 10. detsembril 1992. aastal, rahvusvahelisel inimõiguste päeval. Instituudi asutamise algataja ja esimene patroon oli president Lennart Meri.

Laadimine...Laadimine...