Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse paberkotiprojekt annab tegemisrõõmu ja aitab end vajalikuna tunda

Projekti eesmärgiks oli pakkuda Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse klientidele käelise tegevuse abil töökasvatust, arendada nende kohusetunnet ja sisustada vaba aega. Paberkotte hakati valmistama taaskasutusmaterjalidest nagu plakatid ja tapeet, mis haakub ka rohelise mõtteviisiga, mida viimasel ajal ühiskonnas väga propageeritakse.

Pilt: Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse paberkotiprojekt annab tegemisrõõmu ja aitab end vajalikuna tunda

Projekti eesmärgiks oli pakkuda Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse klientidele käelise tegevuse abil töökasvatust, arendada nende kohusetunnet ja sisustada vaba aega. Paberkotte hakati valmistama taaskasutusmaterjalidest nagu plakatid ja tapeet, mis haakub ka rohelise mõtteviisiga, mida viimasel ajal ühiskonnas väga propageeritakse.

Paberkottide valmistamise projektiga alustati 2014. aasta märtsis Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse Varre üksuses, tänaseks laienenud kõikidesse keskuse sotsiaalmajutus- ja resotsialiseerimisüksustesse. Kokku valmistatakse paberkotte kuues üksuses.

Projekti eesmärgiks oli pakkuda Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse klientidele käelise tegevuse abil töökasvatust, arendada nende kohusetunnet ja sisustada vaba aega. Paberkotte hakati valmistama taaskasutusmaterjalidest nagu plakatid ja tapeet, mis haakub ka rohelise mõtteviisiga, mida viimasel ajal ühiskonnas väga propageeritakse.

Kottide valmistamiseks sobivate materjalide leidmiseks pöörduti mitmete ettevõtte poole, tänaseks on koostööpartnerite arv materjali leidmiseks piisavalt lai. Projekti rakendumisel lepiti kokku, et valminud paberkotte ei müüda, vaid antakse koostööpartneritele tasuta.

Suurimaks väljakutseks on olnud kogu perioodil klientide kaasamine, kuna nende jaoks on tegemist uudse olukorraga.

Eesmärgiks seati, et kõik resotsialiseerimisteenust kasutavad tööl mitte käivad kliendid tegeleksid ühiskondlikult kasuliku tööga ja igaüks neist valmistaks aasta lõpuks vähemalt 100 paberkotti. Kottide valmistamisel võeti appi kaks toredat juhendajat –- Mare - Maia Kraav ja Ave Lipping.

Kottide valmistamiseks vajaliku materjali suuremad annetajad on olnud JCDeaux, Veeteede Amet ja Apollo Holding OÜ, Õismäe Taaskasutuskeskus ja Raamatukoi.

Klientide valmistatud kottide kasutajateks on Apollo Holding OÜ, MTÜ Saagu Valgus, Uuskasutuskeskus, Punane Rist, Õismäe Taaskasutuskeskus, Raamatukoi, Astangu KRK, Puuetega Inimeste Koda, POP butiik, Veeteede Amet, OÜ Koduõde, Tallinna Lastehaigla Toetusfond, MTÜ Aarete Laegas, Eakate festival, Peetri Selveri sügislaat, Kristiine laat jt. Lisaks viisime suure koguse kotte selle aasta novembrikuus Mardilaadale, kus need võeti suure rõõmuga vastu.

Paberkottide valmistamisega oli eelmisel aastal hõivatud 67,5% mittetöötavatest klientidest, ca 250 klienti. Kokku valmistati 2014. aastal 21 062 paberkotti, selle aasta esimese üheteist kuuga on valmistatud 17 853 paberkotti.

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuses on saanud traditsiooniks, et aasta lõpus korraldatakse kõige tublimatele projektis osalejatele tänuüritus, kuhu on kutsutud ka peamised koostööpartnerid, tänavu osales tänuüritusel 25 tublimat klienti.

Palju olulisem kui valmistatud kottide arv,on see, et paljud inimesed on leidnud omale vaba aja sisustamiseks uue meelepärase tegevuse. Paljud, kes algul arvasid, et nad ei oska või ei saa sellega hakkama, on nüüd väga osavad kottide valmistajad. Suheldes klientidega on välja tulnud, et nad tunnevad ennast vajalikuna ja see valmistab neile nii tegemisrõõmu, kui soovi tulla teiste inimeste sekka, kus üheskoos arutletakse ka päevateemade üle.

 

Laadimine...Laadimine...