Tallinna taotleb riigilt hulga puhkerajatiste kasutusõigust

Tallinn taotleb riigilt Pirita jõeoru maastikukaitsealal ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal asuvatele maaüksustele linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmist, et tagada maaüksustel asuvate rekreatiivsete ehitiste avalik kasutus.

Pilt: Scanpix

Tallinna taotleb riigilt hulga puhkerajatiste kasutusõigust

Tallinn taotleb riigilt Pirita jõeoru maastikukaitsealal ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal asuvatele maaüksustele linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmist, et tagada maaüksustel asuvate rekreatiivsete ehitiste avalik kasutus.

"Tallinna linna olulise looduskaitseväärtusega puhkealadel tuleb tagada looduslähedane võimalus puhkamiseks, sportimiseks ja muude tervistavate harrastustega tegelemiseks," ütles abilinnapea Eha Võrk linnavalitsuse teatel BNS- ile.

Keskkonnaministri käskkirjadega on otsustatud Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal ja Pirita jõeoru maastikukaitsealal asuvad maaüksused riigi omandisse jätta. Tallinn on nende maaüksuste riigi omandisse jätmise kohtus vaidlustanud, kuna taotles vaidlusaluseid maaüksusi munitsipaalomandisse.

"Tallinna linn on kõnealustele maastikukaitsealadele rajanud tervisespordirajatised, mis võimaldavad inimestel looduskaitse all olevaid väärtusi kahjustamata looduslähedaselt vaba aega veeta," lausus Võrk.

Tallinn ja Riigimetsa Majandamise Keskus on arutelude ja läbirääkimiste tulemusel jõudnud järeldusele, et maastikukaitsealade looduskaitse eesmärkide saavutamine ja avaliku kasutuse tagamine on kõige tõhusam poolte ühise tegutsemise kaudu. Seda arvesse võttes on pooled leidnud, et riigi omandisse jäetud maaüksustele on otstarbekas seada Tallinna linna kasuks isiklikud kasutusõigused.

Pirita jõeoru maastikukaitsealal seatakse isiklik kasutusõigus Kloostrimetsa tee 34 maaüksusest moodustatavale kinnisasjale tervisespordiradade, jõulinnakute, tänavavalgustuse  ja kunstlume tootmise ala avaliku kasutuse tagamiseks ning Rummu tee 11 asuvast maaüksusest moodustatavale kinnisasjale tervisespordiradade ja tänavavalgustuse avaliku kasutuse tagamiseks; Priisle tee 19 asuvast maaüksusest moodustatavale kinnisasjale kergliiklustee ja tänavavalgustuse avaliku kasutuse tagamiseks; Narva mnt 180 kinnisasjale piknikupinkide-varjualuste ja kergliiklustee ja tänavavalgustuse avaliku kasutus tagamiseks.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal seatakse isiklik kasutusõigus Piiri 8a asuvast maaüksusest moodustatavale kinnisasjale mänguväljaku, jõulinnaku ja palliplatsi avaliku kasutus tagamiseks; Piiri 14 asuvast maaüksusest moodustatavale kinnisasjale kergliiklustee, jalg- ja jalgrattatee avaliku kasutuse tagamiseks; J. Sütiste tee 23 asuvast maaüksusest moodustatavale kinnisasjale jõulinnaku, tänavavalgustuse, jalg- ja jalgrattatee ja trepi avaliku kasutus tagamiseks; Üliõpilaste tee 3 asuvast maaüksusest moodustatavale kinnisasjale kergliiklustee, mänguväljakute, tänavavalgustuse, jalg- ja jalgrattatee ja trepi avaliku kasutus tagamiseks; Tähetorni 2a asuvast maaüksusest moodustatavale kinnisasjale tervisespordiraja, tänavavalgustuse, skulptuuri Kalevipoeg ja seda ümbritsevate rajatiste ning skulptuuri Krokodill ja seda ümbritsevate rajatiste avaliku kasutuse tagamiseks; Tähetorni 15 asuvast maaüksusest moodustatavale kinnisasjale tervisespordiraja ja tänavavalgustuse avaliku kasutuse tagamiseks; Kalda 1a kinnisasjale tervisespordiraja, jõulinnaku ja piknikuala ja tänavavalgustuse avaliku kasutuse tagamiseks.

Isiklikud kasutusõigused on tähtajatud ja tasulised. Tallinna linn tasub aastas 50 eurot Pirita jõeoru maastikukaitsealale seatavate isiklike kasutusõiguste eest ning 50 eurot Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale seatavate isiklike kasutusõiguste eest, kokku seega 100 eurot aastas. Isiklike kasutusõiguste valitsejaks määratakse Tallinna spordi- ja noorsooamet.

Vastavalt kokkuleppele on riik kohustatud tagama isikliku kasutusõiguse aladele juurdepääsu ning Tallinna linnal on isiklike kasutusõiguste alade korrashoiukohustus.

Laadimine...Laadimine...