Tallinna Tehnikakõrgkool aitab töötutel uut tööd saada

Tallinna Tehnikakõrgkool koolitab sellel ja järgmisel aastal tasuta inimesi, kes ei ole pikka aega tööd leidnud, aidates neil uute teadmiste ja oskustega taas tööle saada või oma ettevõtte luua. 

Pilt: Scanpix
Haridus

Tallinna Tehnikakõrgkool aitab töötutel uut tööd saada

Tallinna Tehnikakõrgkool koolitab sellel ja järgmisel aastal tasuta inimesi, kes ei ole pikka aega tööd leidnud, aidates neil uute teadmiste ja oskustega taas tööle saada või oma ettevõtte luua. 

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) koolitab sellel ja järgmisel aastal tasuta inimesi, kes ei ole pikka aega tööd leidnud, aidates neil uute teadmiste ja oskustega taas tööle saada või oma ettevõtte luua. Sügisel alanud tööstus- ja logistikavaldkonna oskustööliste koolitustele ennast kirja pannud sajast inimesest on tänaseks 20 kooliga koostööd tegevates ettevõtetes uut eriala omandamas. 

TTK avatud kõrgkooli juhataja Agnes Udumäe sõnul pakub projekt lisaks neljale erialakoolitusele ka nõustamisi, tööpraktikat ettevõttes ja kohtumisi erialaspetsialistidega, mis tagab parima tööle rakendumise ja tööturul püsimise. "Lisaks konkreetsetele koolitustele pakume inimesele eriala- ja karjäärinõustamist, mille järel koostatakse osalejaga koos individuaalne arenguplaan". Projekti oodatakse osalema inimesi, kelle tööotsingud on kestnud aasta või kauem ning kes pole selle aja jooksul töötanud kauem kui kaks kuud. Samuti on oodatud noored, kes 2016.aastal lõpetasid kooli või kaitseväeteenistuse ja pole tööle saanud.  

Erialakoolitused, mida projektis pakutakse on: keevitamine, arvjuhtimispinkide (CNC) operaator, CAD-projekteerimine ja veokorralduse juhtimine. Udumäe sõnul on koolitusprogrammid koostatud vastavalt ettevõtetelt saadud tagasisidele. Uuena pakutakse AutoCAD programmi, kuna tehnilise joonestamise oskus on väga paljudes valdkondades kõrgelt hinnas ja spetsialiste napib. Ühe erialakoolituse maht on 120 akadeemilist tundi. 

Projekti tagamaadest rääkides tõi Udumäe välja, et pikaajaliste töötute arv on küll viimase paari aasta jooksul langenud, kuid 2015.aasta II kvartalis oli enam kui 12 kuud tööd otsinuid 19 200 inimest. Sealjuures ligi kolmandik on olnud tööta kauem kui kaks aastat. Arvestades, et pikaajaliste töötute hulgas on palju madalama haridustasemega inimesi, on oluline nende õpivalmiduse ning haridustaseme tõstmine, näiteks täiend- või ümberõppes. Nii suurenevad nende võimalused leida sobivat tööd ning väheneb ka risk uuesti töötuks jääda. 
Koolitustele saab ennast kirja panna Tallinna Tehnikakõrgkooli kodulehel www.tktk.ee/praktika kuni 12. detsembrini.

Projekti koostööpartneriteks on Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit, mittetulundusühing Eesti Masinatööstuse Liit ning MTÜ Eesti Plastitööstuse Liit. Ettevõtmist aitab Euroopa Sotsiaalfondi toel rahastada Sihtasutus INNOVE.

Laadimine...Laadimine...