Tallinna vapimärgi pälvivad Harri Lumi ja Raimo Pullat

Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku anda linnapoolse erilise austusavaldusena Tallinna vapimärk endisele linnapealeHarri Lumile ja ajaloolasele Raimo Pullatile.

Pilt: Scanpix/Raimo Pullat

Tallinna vapimärgi pälvivad Harri Lumi ja Raimo Pullat

Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku anda linnapoolse erilise austusavaldusena Tallinna vapimärk endisele linnapealeHarri Lumile ja ajaloolasele Raimo Pullatile.

Endine Tallinna linnapea Harri Lumi pälvib linna kõrgeima tunnustuse linna juhtimise eest aastatel 1984–1990. Lumi kandidatuuri seadis üles abilinnapea Kalle Klandorf

Harri Lumi (sündinud 1933) on andnud olulise ja väärtusliku panuse Tallinna linna juhtimisse, tagades linna tasakaalustatud ja stabiilse arengu. Sellesse aega jäävad sellised olulised linna arengu märksõnad nagu linna ajaloolise heraldika taastamine, läbirääkimiste alustamine UNESCO-ga Tallinna vanalinna kandmiseks maailmapärandi nimekirja, olulised sammud koostöö laiendamisel välisriikidega ja sõpruslinnade liikumise edendamisel, linnaplaneerimise ja -ehituse hoogne areng, Tallinna Linna RSN Täitevkomitee ümbernimetamine Tallinna Linnavalitsuseks.

Ajaloolane ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Raimo Pullat pälvib vapimärgi arvukate teenete eest Tallinna linna ajaloo uurimisel. Pullati kandidatuuri seadis üles abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas.

Raimo Pullat (sündinud 1935) on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli ajaloolasena ning kaitsnud 1972. aastal ajaloodoktori kraadi Tallinnas ning 1998. aastal filosoofiadoktori kraadi (laudatur) Soomes. Suur osa Raimo Pullati teadustegevusest on seotud Tallinna ajaloo uurimisega, tema teadustööd käsitlevad eelkõige Tallinna, aga laiemalt ka Ida- ja Põhja-Euroopa ajalugu, sotsiaal-, kultuuri- ja linnaajalugu, ajaloolist demograafiat, keeleteaduse ja välispoliitika ajalugu.

Teaduslike uuringute kõrval on Raimo Pullat olnud edukalt tegev pedagoogi, teadusjuhi ja kirjastajana. Kokku on Raimo Pullat avaldanud mitukümmend raamatut (neist 12 välismaal) ja arvukalt artikleid, paljud neist rahvusvaheliselt aktsepteeritud väljaannetes. Tema eestvedamisel ja toimetamisel on ilmunud 25 köidet linnaajaloolist aastaraamatut „Vana Tallinn“ (kokku ligi 7000 lehekülge).

Pullati oskuslikul diplomaaditööl on suur osa selles, et 1990. aasta oktoobris jõudsid Saksamaalt tagasi Tallinna linnaarhiivi hindamatu teadusliku ja kultuuriajaloolise väärtusega arhivaalid (180 jooksvat meetrit), sh 1400 ürikut. Pullat on kahe ülikooli audoktor, pälvinud mitme riigi autasusid ning Tallinna aukodaniku tiitli. Ta on Eesti riikliku kultuuripreemia laureaat ja talle on antud Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutöö tänuauhind.

Tallinna vapimärk antakse füüsilistele isikutele linnapoolse erilise austusavaldusena. Vapimärk antakse autasustatavale kätte linnavolikogu esimehe ja linnapea poolt Tallinna Raekojas Tallinna linna päeval 15. mail.

Taotlusi vapimärgi andmiseks on õigus esitada linnavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel. Vapimärgi andmise otsustab linnavolikogu lähtuvalt linnavalitsuse ettepanekust.

Vapimärke on antud alates 1997. aastast. Kokku on välja antud 24 vapimärki. Senised Tallinna vapimärgi kavalerid on muusikud Neeme Järvi, Eri Klas ning Veljo Tormis, kirjanik Jaan Kross, maalikunstnik Olev Subbi, arhitekt Dmitri Bruns, ühiskonnategelane ja kunstnik Heinz Valk, Eesti Lähimineviku Okupatsioonide Muuseumi rajaja Olga Kistler-Ritso, president Lennart Meri, emeriitprofessor Mati Hint, näitleja Ita Ever, kultuuriajaloolane Jüri Kuuskemaa, poliitik ja ühiskonnategelane Edgar Savisaar, ajakirjanik Urmas Ott, president Arnold Rüütel, Eesti vabadusvõitluse ajaloo, ideede ja rahvuslike põhiväärtuste propageerija Jüri Uppin, lastekirjanik Ellen Niit (Kross), Vana Baskini Teatri kunstiline juht Eino Baskin, helilooja Arvo Pärt, Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut, Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Lauri Leesi, Tallinna Loomaaia direktor Mati Kaal, Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna meeskoori dirigent Kuno Areng ning Tallinna abilinnapea Merike Martinson.

Laadimine...Laadimine...