Tallinna Vesi teavitab linlasi klooriga seonduvatest riskidest

Klooriga seotud teavitust peab ettevõte korraldama kord kolme aasta jooksul. Tegu on rutiinse teavitusega, mis ei viita tavapärasest kõrgemale ohutasemele.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Tallinna Vesi teavitab linlasi klooriga seonduvatest riskidest

Toimetaja: Sandra Lepik

Klooriga seotud teavitust peab ettevõte korraldama kord kolme aasta jooksul. Tegu on rutiinse teavitusega, mis ei viita tavapärasest kõrgemale ohutasemele.

Käesoleval nädalal teavitab Tallinna Vesi tulenevalt kemikaaliseaduse nõudest Ülemiste veepuhastusjaama naabruses elavaid linlasi klooriga seotud riskidest. Tegu on rutiinse teavitusega, mis ei viita tavapärasest kõrgemale ohutasemele.

Klooriga seotud teavitust peab ettevõte korraldama kord kolme aasta jooksul. Otsepostiga jõuab info kloori kasutamise, sellega seotud tegevuste ja käitumisjuhistega kõigi elanikeni, kes elavad riskianalüüsi põhjal klooririski ohualas. Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul muretsemiseks põhjust ei ole.

"Ülemiste veepuhastusjaamas kasutatakse vee puhastamiseks kloori. Tallinna Veel on kemikaali käitlemiseks olemas kõik vajalikud load, riskianalüüsid, ohutuse tagamise süsteemid, samuti on Tehnilise Järelevalve Amet kontrollinud nõuete täitmist. Korraldame pidevalt koolitusi ja viime läbi õppusi, et ettevõtte töötajad oleksid valmis klooriga seotud olukordi lahendama," rääkis Timofejev ettevõtte tegevustest klooriga seotud õnnetuste vältimisel. Samuti teeb Tallinna Vesi tihedat koostööd Päästeametiga, et olla valmis vajadusel kiirelt tegutsema.

Täpsemat infot leiab kloori kasutamise kohta ka ettevõtte kodulehelt.

Kloori tuleb pinnaveest toodetud joogiveele lisada selle kvaliteedi säilimise tagamiseks torustikus. Nõue tuleneb Sotisaalministeeriumi määrusest nr 82 ja on kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) nõuetega. 

Laadimine...Laadimine...