Tallinnas allkirjastati Rail Balticu 442-miljonine rahastamisleping

Teisipäeval allkirjastati Tallinnas Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ja kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS vaheline Euroopa Liidu poolse rahastamise leping mahuga 442 miljonit eurot kiire rahvusvahelise raudtee Rail Baltic esimeseks ehitusperioodiks.

Pilt: Scanpix

Tallinnas allkirjastati Rail Balticu 442-miljonine rahastamisleping

Teisipäeval allkirjastati Tallinnas Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA) ja kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS vaheline Euroopa Liidu poolse rahastamise leping mahuga 442 miljonit eurot kiire rahvusvahelise raudtee Rail Baltic esimeseks ehitusperioodiks.

"Rail Baltic saab olema sillaks Euroopa raudteevõrgustiku olulises puuduvas lülis, mis aitab parandada elanike ja Euroopa siseturul tegutsevate ettevõtete omavahelist ühendust. Tegemist on kogu Euroopa ühishuve esindava tõeliselt strateegilise projektiga üle-euroopalises transpordivõrgustikus," ütles Läänemere-Balti-suunalise transpordi põhivõrgukoridori TEN-T koordinaator Catherine Trautmann pressiteate vahendusel.

"See on ainulaadne võimalus näidata ja tõestada, et kolm Balti riiki suudavad ühise eesmärgi nimel koos tegutseda. RB Rail AS tegevus tagab korrektse projektijuhtimise, millega kaasnevad läbipaistvus ning head ja efektiivsed äritavad," ütles RB Rail tegevjuht Baiba Rubesa.

RB Rail AS on Rail Balticu projekti riikide-üleste tegevuste keskne koordinaator. Ettevõtte ülesandeks on tegeleda kõigega, mis puudutab projekti rahastamist ja juhtida seda vastavalt regulatsioonidele, mis kehtivad rahastuse saajatele kõigis kolmes osalevas riike esindavas institutsioonis – Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, Läti transpordiministeeriumis ja Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

Lisaks RB Rail AS-le viivad projekti ellu Eesti Tehnilise Järelevalve Amet ning Rail Baltic Estonia OÜ, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Lätis ja AB Lietuvos geležinkeliai ja UAB Rail Baltica Statyba Leedus.

Esmase rahastusotsusega kaetakse ettevalmistavad tegevused perioodil 2015-2020. See sisaldab tehnilisi uuringuid, maa võõrandamist, esimesi ehitustöid, projektijuhtimise toetust, järelevalvet ning avalike tutvustuste ja arutelude läbiviimist.

2020. aastaks on projektipartnerite eesmärk lõpetada eeltööd: tehniline projekteerimine, ehitusload, maade ostmine ja alustada esmaste ehitustöödega mõnedes lõikudes Eestis; raudtee keskses osas, Riia piirkonnas Lätis ning Kaunase-Panevežyse vahelisel lõigul Läti-Leedu piiri äärses osas Leedus.

Eestis kasutatakse rahastust kogu raudteetrassi detailse tehnilise projekti väljatöötamiseks, kaasa arvatud Tallinna ja Pärnu reisiterminalid, Muuga multimodaalse kaubajaama ja veeremi hoolduse depoo tehniliste lahenduste väljatöötamiseks. Lisaks kasutatakse rahastust projektiga seonduvateks keskkonnamõjude- ja muudeks uuringuteks. Rahastus võimaldab alustada raudteetammi ning eritasandiliste ülesõitude ning muude raudteetranspordiks vajalike objektide väljaehitamisega.

Lätis kasutatakse esmast rahastust Riia keskraudteejaama tehnilise projekti väljatöötamiseks ja ehituseks ja Riia lennujaamas asuva terminali ehituseks. Samuti rajatakse esimese rahastuse toel nende kahe jaama vaheline raudteelõik ja ostetakse vajalikku maad.

Ühendades 1520 millimeetrise laiuse ja 1435 millimeetrise laiuse raudteesüsteemid ning rajades efektiivse ühenduse teiste kohalike ja rahvusvaheliste transpordiliikidega, saab Riia keskraudteejaamast tõeliselt multimodaalne piirkondliku ja rahvusvahelise transpordi sõlmpunkt.

Leedus kasutatakse esimese etapi rahastust, et ehitada puuduolevad raudteeühendused – uue Euroopa standardile vastava 1435 millimeetri laiuse rööpalaiusega raudteelõigu, Poola-Leedu piirist Kaunaseni ja Kaunase raudtee kaubaterminali vahel, millest arendatakse uus eraldiseisev 1435 millimeetri laiuse raudteetrass põhja suunas. Teise projekti raames elluviidavad tegevused hõlmavad ka vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistust maa võõrandamiseks ning maa võõrandamist, tehnilise projekti ettevalmistust raudteetrassi rajamiseks Kaunasest Läti-Leedu piirini ning Kaunase-Panevežyse – Läti-Leedu piiri 1435 millimeetri laiuse rööpalaiusega lõigu ehitust.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.

Rail Baltic taastab otseühendused Baltimaade ja Euroopa raudteevõrgustiku vahel, soodustades piirkondlikku integratsiooni ning ühendab omavahel Tallinna, Riia, Kaunase, mille kaudu on ühendus ka Vilniusega, Varssavi ja Berliini.

Rail Baltic on keskkonnasõbralik ja kaasaegne avalikuks kasutuseks loodud kiire elektriraudtee, mis vähendab suurel määral kaubavedu maanteel, mis omakorda aitab vähendada mootorsõidukite poolt tekitatavat heitgaaside hulka.

RB Rail AS-s omavad võrdselt aktsiaid SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Lätis, UAB Rail Baltica Statyba Leedus ja Rail Baltic Estonia OÜ Eestis.

INEA (Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet) vastutab CEF (Euroopa Ühendamise rahastu) programmi rakendamise eest. Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on arendada kõrgetasemelisi, jätkusuutlikke ja lõimuvaid üle-euroopalisi projekte transpordi, energia, ja digitaalsete teenuste sektoris. INEA haldab 27,4 miljardit eurot CEF programmi eelarvest, milleks on rahastused perioodiks 2014-2020.

Laadimine...Laadimine...