Tallinnas toimub X rahvusvaheline kriisireguleerimisalane konverents

Tallinnas toimub 6. - 9. septembril X rahvusvaheline kriisireguleerimisalane konverents "Kriisireguleerimise juhtimine 21. sajandil. Veeteede ohutuse ja turvalisuse tagamiseks ning võimalike keskkonnariskide vältimiseks ennetavate ja tagajärgi leevendavate meetmete kavandamine".

Pilt: Scanpix

Tallinnas toimub X rahvusvaheline kriisireguleerimisalane konverents

Tallinnas toimub 6. - 9. septembril X rahvusvaheline kriisireguleerimisalane konverents "Kriisireguleerimise juhtimine 21. sajandil. Veeteede ohutuse ja turvalisuse tagamiseks ning võimalike keskkonnariskide vältimiseks ennetavate ja tagajärgi leevendavate meetmete kavandamine".

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on rahvusvaheliste konverentside korraldamise eesmärgiks Euroopa linnade vahelise kriisireguleerimise valdkonda käsitleva koostöö tõhustamine ja praktiliste kogemuste vahetamine.  "Kriisireguleerimise valdkonnas omab väga suurt tähtsust turvalisuse ja ohutuse tagamine ning rahvusvahelise koostöö käigus omandatud teadmised. Koostööpartnerite poolt jagatud töökogemused kiirendavad kohapealseid arenguid ning suurendavad koostöövalmidust tulevikuks."

"Tallinnas toimuval rahvusvahelisel kriisireguleerimisalasel konverentsil käsitletakse veeteede ohutuse ja turvalisuse tagamise temaatikaid ning arutatakse ennetavate ja tagajärgi leevendavate meetmete kavandamist võimalike keskkonnariskide vältimiseks," selgitas Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann.  "Veeteede ohutuse ja turvalisuse tagamiseks omavad määravat tähtsust ennetavad ja tagajärgi leevendavad meetmed. Ennetavate meetmete kaudu minimeeritakse võimalikke riske kriisiolukordade tekkimiseks. Tagajärgi leevendavate meetmete kaudu tagatakse valmisolek operatiivseks tegutsemiseks kriisiolukordades, et ära hoida olukorra eskaleerumine."

Tallinnas toimuval konverentsil osaleb  koos Tallinnaga 10 linna 9 riigist. Välislinnadest osalevad konverentsil 4 inimesega Viin ja Moskva, 3 inimesega Riia ja 2 inimesega Ljubljana, Berliin Düsseldorf, Praha ning 1 inimesega Tel Aviv ja Odessa.

Lisaks Tallinna linnale  osalevad konverentsil Narva, Pärnu ja Kohtla-Järve kriisireguleerimise valdkonna eest vastutajad. Tallinna linna esindavad eesotsas Tallinna Linnavolikogu esimehe Kalev Kalloga ja Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfiga linnakantselei teenistuste ning asjaomaste ametite esindajad, linna kriisireguleerimise struktuuriüksuste liikmed ja linna suurimate elutähtsate teenuseosutajate  esindajad.

Riigiasutustest osalevad konverentsil Siseministeeriumi struktuuriüksuste, Politsei- ja Piirivalve Ameti ning Päästeameti struktuuriüksuste, Häirekeskuse struktuuriüksuste, Veeteede Ameti esindajad. Samuti osalevad konverentsil Päästeliidu, Kaitseliidu Tallinna Maleva ja MTÜ Vabatahtliku Reservpäästerühma esindajad. 

Laadimine...Laadimine...