TAPAB UMBROHTU JA INIMESI: Rohelised nõuavad glüfosaadi keelustamist

Erakond Eestimaa Rohelised (EER) nõuab riigikogult ja valitsuselt glüfosaadi kasutamise keelamist Eestis ja kasutusloa pikendamisest keeldumist kogu Euroopa Liidus (EL).

Pilt: Scanpix

TAPAB UMBROHTU JA INIMESI: Rohelised nõuavad glüfosaadi keelustamist

Erakond Eestimaa Rohelised (EER) nõuab riigikogult ja valitsuselt glüfosaadi kasutamise keelamist Eestis ja kasutusloa pikendamisest keeldumist kogu Euroopa Liidus (EL).

 

Eelmisel aastal tunnistas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juures tegutsev Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC), et inimesele on glüfosaat tõenäoliselt kantserogeen ehk vähkitekitav ning DNA-d kahjustav ühend. Järeldused tehti 11 riigi 17 sõltumatu eksperdi poolt, märkis EER ja lisas, et kuna glüfosaati kasutatakse rohkem kui 750 tootes nii tavapõllumajanduses, metsanduses kui ka koduaedades, võib inimene sellega kokku puutuda enda teadmata.

EER-i juhatuse liikme Züleyxa Izmailova sõnul on glüfosaadi kasutamine Eestis aina kasvamas. "Glüfosaadipõhiste umbrohutõrjevahendite müügikogused ületavad kasutusmahtudelt kõiki teisi pestitsiide. Glüfosaat moodustab Eestisse tarnitud pestitsiidide toimeainetest ligikaudu poole ehk umbes 200 tonni. Võttes arvesse glüfosaadi üüratut kogust meie keskkonnas ning arvukaid teadusuuringuid, mis on selle taimemürgi väidetava ohutuse tõsise küsimärgi alla seadnud, saame ehk vastuse küsimusele, kas me soovime luua mürgitootjast suurkorporatsioonile Monsanto hiigelkasumeid ning seeläbi rikkuda enda ja keskkonna tervist?” küsis Izmailova.

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) jättis WHO teadusliku hinnangu arvestamata ning Euroopa Komisjon tahab toiduohutusameti otsusele toetudes pikendada glüfosaadi kasutusluba Euroopa Liidus veel 15 aastaks. Seejuures ei nähta ette ühtki piirangut. Nüüd on otsustamisjärg liikmesriikide käes, kelle esindajad kogunevad juba märtsi teisel nädalal seda otsust kinnitama.

EER-i esimees Aleksander Laane märkis, er calitsusel pole õigust GMO-korporatsioonide huvides inimeste tervisega mängida. "Glüfosaadil pole olemas ohutut sisaldust toidus, õhus, mullas ega vees ning seetõttu tuleb selle kemikaali kasutus kogu Euroopas keelata," rõhutas Laane.

Eestimaa Rohelised kutsuvad Eesti valitsuse esindajaid lähtuma otsustamisel sõltumatu teaduse andmetest, rahvatervise huvidest ning keskkonnakaitse vajadustest. "Eestist tuleb teha Euroopa maheviljeluse teadus-ja praktikakeskus ning orienteeruda mahetoodete ekspordile. Seetõttu tuleb Euroopa Komisjoni ettepanek glüfosaadi kasutamisloa pikendamiseks kategooriliselt tagasi lükata," märkis EER.

Laadimine...Laadimine...