TASUTA! Neljapäeval toimub ülelinnaline konverents "Turvaline Tallinn VI"

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldab neljapäeval, 10. novembril, algusega kell 10, Tallinna Kiirabi koolituskeskuse saalis (Retke tee 1) ülelinnalise konverentsi "Turvaline Tallinn VI". 

Pilt: Scanpix

TASUTA! Neljapäeval toimub ülelinnaline konverents "Turvaline Tallinn VI"

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldab neljapäeval, 10. novembril, algusega kell 10, Tallinna Kiirabi koolituskeskuse saalis (Retke tee 1) ülelinnalise konverentsi "Turvaline Tallinn VI". 

Elanike turvalisust mõjutavad eelkõige õnnetusjuhtumid, kuritegevus, isikuvastane vägivald, alkoholi ja illegaalsete narkootiliste ainete tarvitamine, kohalike sotsiaalsete võrgustike olemasolu või puudumine ning olulise tegurina ka kontrolli tunnetamine väliste muutuste üle.

Tallinna Linnavalitsus on turvalise kogukonna võrgustiku loomist igati toetanud: neid küsimusi arutatakse Tallinna Tervisekoalitsiooni koosolekutel, loodud on võrgustiku juhtrühm, kuhu kuuluvad linnavalitsuse ametite ja linnaosavalitsuste juhid, ülikoolide ja riiklike ametkondade esindajad.

Terviseprofiiliga on määratletud prioriteedid vigastuste ennetamiseks, mida koos erinevate partneritega, sh mittetulundusühingutega ellu viiakse.
Aastal 2008 loodud tervisedendajate ametikohad linnaosade valitsustes on oluliseks teguriks linnaosade tervisemeeskondade moodustamisel oma ala spetsialistidest ja elanike esindajatest. Erilist tähelepanu pööratakse laste õnnetusjuhtumite arvu vähendamisele erinevate programmide - mini-SOS ja Kaitse End ja Aita Teist (KEAT), aga ka paljude teiste laste liikumis- ja liiklemisprojektide kaudu. Tallinn soovib, et linn oleks igale linnaelanikule ja linna külalisele turvaline!

Konverentsile on oodatud linnavalitsuse ametite ja linnaosade valitsuste esindajad, mittetulundusühingute esindajad, sotsiaaltöötajad, politseitöötajad, pereõed, perearstid ja teised olulised koostööpartnerid. Tallinna linn võeti teise pealinnana maailmas vastu rahvusvahelise turvaliste kogukondade, Safe Community võrgustiku liikmeks 27. mail 2013.a. http://isccc.global/community/tallinn/281

Konverentsi päevakorras:
• Vaimse tervise riskilaps Tallinnas – Anne Kleinberg, SA Tallinna Lastehaigla
• Tallinna Laste Turvakeskus Eesti hoolekandemaastikul – Priit Siig, Tallinna Laste Turvakeskus
• Narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite sissevedu ja nende väljakirjutamise trendid – Katrin Tomson-Johanson, Ravimiamet
• Meelemürke tarvitanud isik kiirabi patsiendina – Riina Räni, Tallinna Kiirabi
• Narkootikume süstivad inimesed Tallinnas – Ave Talu, Tartu Ülikool, Olga Parik, MTÜ Convictus
• "Puhas tulevik"- koostöövõimalused ja väljakutsed – Margo Kivila, Põhja prefektuur
• Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimlaustest päevastatsionaaris – Aili Maar, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik

Konverents on tasuta.

 

Laadimine...Laadimine...