Teadusagentuur kutsub osalema teaduse populariseerimise konkursil

Eesti Teadusagentuur kutsub osa võtma teaduse populariseerimise projektikonkursist, mille raames läheb jaotamisele 155 000 eurot.

Pilt: Scanpix

Teadusagentuur kutsub osalema teaduse populariseerimise konkursil

Eesti Teadusagentuur kutsub osa võtma teaduse populariseerimise projektikonkursist, mille raames läheb jaotamisele 155 000 eurot.

Taotlusi võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud omavalitsused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud. Projektikonkursi tähtaeg on 9. märtsil.

Konkursi eelarve 2017. aastal on 155 000 eurot. Üksiktaotluse summale ei ole seatud ülem- ega alampiiri. Konkursi tulemused tehakse teatavaks aprilli lõpus. Konkursi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab haridus- ja teadusministeerium.

Projektikonkursi kaudu rahastatakse nii ühekordseid kui korduvaid teadust populariseerivaid tegevusi, millest osasaajate ega ka elluviijate ring pole piiratud. Toetust on saanud näiteks koolid, ülikoolid, muuseumid ja teised asutused, mis on viinud läbi erinevaid teadusvaldkondi tutvustavaid tegevusi eriilmelistele teadushuviliste kogukondadele.

Projekti tegevused võivad olla suunatud nii laiale avalikkusele kui ka kitsamatele sihtrühmadele ning peaksid olema lõppenud hiljemalt 2018. aasta lõpuks.

Möödunud aastal toetati ajakirja Horisont digiteerimist, Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogilisi õppevideosid, võistlust Teaduslahing ja First Lego League programmi lasteaedades. Koolidesse on jõudnud oma valdkonda tutvustama "Rändav Bioklass" ja "Lahe geograafiatund". Korraldatakse teaduspäevi ja –konverentse.

Laadimine...Laadimine...