Teaduskeskus Ahha osaleb tüdrukuid teadusele lähemale toovas projektis

Teaduskeskus Ahha osaleb teismelistele suunatud projektis "Hypatia", mille raames toimuvad koolides ja koolikeskkonnast väljas tegevused, et tuua tüdrukuid teadusele lähemale.

Pilt: Scanpix
Haridus Pere

Teaduskeskus Ahha osaleb tüdrukuid teadusele lähemale toovas projektis

Teaduskeskus Ahha osaleb teismelistele suunatud projektis "Hypatia", mille raames toimuvad koolides ja koolikeskkonnast väljas tegevused, et tuua tüdrukuid teadusele lähemale.

Ahhaa välisrahastuse koordinaatori Helin Haga sõnul on projekti eesmärk aidata haridusasutustel töötada välja tüdrukutele mõeldud tegevusi mõlemaid sugupooli kaasaval moel ja aidata kaasa ühiskondliku suhtumise muutumisele tüdrukute osakaalule reaalteaduslikel erialadel.

Uuringute käigus on leitud, et noortele inimestele teaduse tutvustamisel ei kohelda poisse ja tüdrukuid võrdselt. Lisaks ei ole paljudel Euroopas elavatel noortel täielikku ülevaadet, milliseid erinevaid elukutseid teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika alal pakutakse. Need kaks näitajat mõjutavad ka seda, kui paljud tüdrukud teadusega seotud erialadel õppima ja töötama asuvad.

„Antud eesmärgi saavutamiseks ühendavad jõud erinevates Euroopa riikides tegutsevad teaduskeskused ja -muuseumid, koolid, teadusasutused ning tööstusettevõtted. Üheskoos asutakse tegema koostööd soolise võrdõiguslikkuse ekspertide ja projekti haaratud teismelistega," ütles Haga.

„Projektipartnerid, sealhulgas Ahhaa, loovad ühtekokku 14 projekti toetavat võrgustikku, millest igaüht juhib iga konkreetse riigi koordinaator. Eesmärk on asuda ühiselt võrgustiku liikmetega läbi viima erinevaid programme ja sündmusi," lisas ta.

21. aprillil käivitab projekt teavituskampaaniaga „Expect Everything", mille eesmärgiks on tekitada teismelistes tüdrukutes huvi teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika erialade vastu. Algatus võtab üle hiljuti lõppenud Euroopa Komisjoni algatuse "Science: it’s a girl thing!" parimad praktikad ja kutsub 13- kuni 18-aastaseid tüdrukuid uskuma, et teadus on just neile ja teadlasena on kõik võimalik.

Samal päeval avaneb ka projekti kodulehekülg aadressil hypatiaproject.eu, mis on suunatud õpetajatele, koolijuhtidele, muuseumidele, ettevõtetele ja teadlastele ning millelt on võimalik leida materjale selle kohta, kuidas mõlemaid sugupooli kaasavaid tegevusi ellu kutsuda ja läbi viia.

Kokku soovitakse projekti tegevustega jõuda 50 000 õpetaja ja 250 000 õpilaseni.

Laadimine...Laadimine...