TJA: kasutusloa saanud kaubandus- ja meelelahutuskeskused on ohutud

"Eesti kaubandus- ja meelelahutuskeskustele kohalduvad nõuded tulevad nii ehitusseadustikust kui ka tuleohutuse seadusest," rääkis Tehnilse Järelevalve Ameti ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik. "Esimesel juhul peab olema tagatud ehitiste ohutus kogu kasutamisaja vältel ning tavapärasest suurema kasutusintensiivsusega hoonetele kehtestatud tuleohutusseadusest tulenevad erinõuded, ehk nõuded evakuatsiooniteedele ja turvavalgustusele, tehnosüsteemidele ja nende kohustuslikule hooldusele, enesekontrolli aruande koostamise kohustus, tulekahju korral tegutsemise õppuste läbiviimine ja nii edasi."

Pilt: Scanpix

TJA: kasutusloa saanud kaubandus- ja meelelahutuskeskused on ohutud (1)

"Eesti kaubandus- ja meelelahutuskeskustele kohalduvad nõuded tulevad nii ehitusseadustikust kui ka tuleohutuse seadusest," rääkis Tehnilse Järelevalve Ameti ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik. "Esimesel juhul peab olema tagatud ehitiste ohutus kogu kasutamisaja vältel ning tavapärasest suurema kasutusintensiivsusega hoonetele kehtestatud tuleohutusseadusest tulenevad erinõuded, ehk nõuded evakuatsiooniteedele ja turvavalgustusele, tehnosüsteemidele ja nende kohustuslikule hooldusele, enesekontrolli aruande koostamise kohustus, tulekahju korral tegutsemise õppuste läbiviimine ja nii edasi."

Tehnilse Järelevalve Ameti (TJA) kinnitusel on Eesti kaubandus- ja meelelahutuskeskused ohutud juhul, kui nad on saanud kasutusloa, sest loa väljastamine näitab, et ohutusnõuetele vastavus on kontrollitud ja tõendatud.

Regulaarse tehnosüsteemide hoolduse ja nõuete järgimisega tagatakse ka kasutusjärgne ohutus ning selle üle teostab kontrolli päästeamet, ütles BNS-ile TJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

Venemaal Kemerovos sai pühapäeva õhtul kaubandus- ja meelelahutuskeskuses puhkenud tulekahjus surma vähemalt 64 inimest, neist 41 last.

"Eesti kaubandus- ja meelelahutuskeskustele kohalduvad nõuded tulevad nii ehitusseadustikust kui ka tuleohutuse seadusest," rääkis Tamtik. "Esimesel juhul peab olema tagatud ehitiste ohutus kogu kasutamisaja vältel ning tavapärasest suurema kasutusintensiivsusega hoonetele kehtestatud tuleohutusseadusest tulenevad erinõuded, ehk nõuded evakuatsiooniteedele ja turvavalgustusele, tehnosüsteemidele ja nende kohustuslikule hooldusele, enesekontrolli aruande koostamise kohustus, tulekahju korral tegutsemise õppuste läbiviimine ja nii edasi."

Siseministri määrus "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" seab omakorda nõuded hoonete tulepüsivusele, tuletõkketsoonidele ning materjalidele, mida võib hoonete rajamisel kasutada.

Eelpool toodud nõuetele vastavuse põhjalik kontroll toimub hoone kasutusloa menetluse käigus, kus viiakse läbi kontroll hoone, selle vastavuse projektdokumentatsioonile, kasutatud materjalide, paigaldatud tehno- ja turvasüsteemide üle ja vajadusel testimine. Puuduste esinemise korral ei väljastata hoonele kasutusluba.

Kasutamise käigus viib päästeamet teatud regulaarsusega läbi tuleohutusnõuete täitmise kontrolle, samuti tuleb hoone omanikul/kasutajal kord aastas anda päästeametile ülevaade tuleohutust tagavate tegevuste üle enesekontrolliaruannete näol.

Kokkuvõttes võib öelda, kui hoone on saanud kasutusloa, on ohutusnõuetele vastavus kontrollitud ja tõendatud. Regulaarse tehnosüsteemide hoolduse ja nõuete järgimisega tagatakse ka kasutusjärgne ohutus ning selle üle teostab kontrolli Päästeamet.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...