TJA uurib ehitusfirma kaebusel Rae Kivitehase kiviplokkide kvaliteeti

Tehnilise Järelvalve amet (TJA) algatas ligi kuu aega tagasi Rand ja Tuulberg AS-i kaebuse peale OÜ Rae Kivitehase kiviplokkide kvaliteedi osas menetluse, mis kestab hinnangulist veel kuni poolteist kuud.

Pilt: Scanpix

TJA uurib ehitusfirma kaebusel Rae Kivitehase kiviplokkide kvaliteeti

Tehnilise Järelvalve amet (TJA) algatas ligi kuu aega tagasi Rand ja Tuulberg AS-i kaebuse peale OÜ Rae Kivitehase kiviplokkide kvaliteedi osas menetluse, mis kestab hinnangulist veel kuni poolteist kuud.

Kaebuse OÜ Rae Kivitehas poolt toodetavate müürikivide võimaliku nõuetele mittevastavuse kohta sai TJA ehitusettevõttelt Rand ja Tuulberg AS ning algatas koheselt ka menetluse. Menetluse kestel on kaebaja esitanud täiendavaid tõendeid tõstatatud kahtluste põhjendamiseks, lisaks on hiljuti analoogse kaebuse TJA-le esitanud ka ehitusettevõte Nordecon AS, teatas amet.

Menetluse suurimad toimingud on järelvalveameti tööstusohutuse teenistuse peadirektori asetäitja Kaur Kajaki sõnul tehtud. "Katsekehad oleme kokku korjanud ja laborisse saatnud, praegu ootame tulemusi. Samuti käisime tehases kohapeal erinevaid tootmisohjeprotseduure kontrollimas," ütles Kajak BNS-ile.

Laboris kestavad analüüsid veel kolm nädalat, peale mida potentsiaalsete puudujääkide ilmnemisel järgneb mõne nädala pikkune periood, kus oodatakse ära vastaspoole vastuväited ning ettepanekud.

Kajak lisas, et hetkel tehasest tulev toodang vastab nõuetele ning kvaliteediküsimus on varasemates partiides, mida kontrollitakse. Juhul, kui partiides peaksid ilmnema puudused ei tähenda see koheselt ohtu ehitistele.

Juhul, kui katse tulemusel selgub, et OÜ Rae Kivitehase toodetud müürikivid on nõuetele mittevastavad, tuleb välja selgitada millistel põhjustel ja millise aja vältel on nõuetele mittevastavus tekkinud või eksisteerinud.

Täiendavalt vajab uurimist, kas selliste müürikivide paigaldamine ehitisse võib omakorda kaasa tuua ehitise nõuetele mittevastavuse. Selleks algatab TJA ehitusjärelevalvemenetluse, mille käigus tuleb välja selgitada ehitised, kuhu nõuetele mittevastavad müürikivid on paigaldatud ning seejärel kontrollida iga konkreetse ehitise ohutust.

Olukorras kus praagiga tooted ehitisele ohtu ei kujuta, on praaktoote ostnud ehitusettevõtjal õigus pöörduda müüja poole ja nõuda praaktoote asendamist või  kulude hüvitamist. Kuid see on juba ostja ja müüja tsiviilõiguslikvaidlus, kuhu TJA-l ei ole õigust sekkuda.

Rae Kivitehase OÜ juhataja Sulev Koidu tunnistab probleemi ebakvaliteetse partiiga ning tagab edasise toodangu ohutuse ja kvaliteedi. "Meil on väga kahju, et ebakvaliteetne partii jõudis tellijani ja ehitusplatsile ning selle pärast vabandan kõigi osapoolte, sealhulgas ehitaja Nordeconi ja Rae valla ees,” ütles Koidu. “Samas kinnitame, et meie toodangu kvaliteet on kontrollitud, teeme seda järjepidevalt ka ise ning tagame kvaliteedi ja toodete täieliku ohutuse. Probleemi ilmnemisel selgus, et osade kivide puhul ei vastanud standardile eelkõige visuaalne välimus. Olime kohe valmis kogu “kahtlase” partii välja vahetama.”

"Soovin lisada, et peale Rae vallas toimunud juhtumit võtsime kasutusele täiendavad meetmed kvaliteedikontrolli tõhustamiseks,” lisas Koidu. "Tunnetame ka seda, et meie ühe konkreetse probleemi võimendamine mitmetesse meediakanalitesse negatiivse info suunamisega meie otsese konkurendi poolt, kes veel kuu aega tagasi püüdis meid ära osta, tuleneb suures osas karmist konkurentsist ehitusplokkide turul."

Laadimine...Laadimine...