Tõnis Mölder: Riigikogu hoiatas võimaliku kahjunõude eest

"Olen korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et riigile võivad tulla seoses apteegireformiga suured kahjunõuded, mis võivad ulatuda kümnetesse miljonitesse," ütles Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder, kommenteerides AS Magnumi omaniku Margus Linnamäe avaldust apteekidest loobumisest ja kahjunõude esitamisest. 

Pilt: Scanpix

Tõnis Mölder: Riigikogu hoiatas võimaliku kahjunõude eest (1)

Toimetaja: Toomas Raag

"Olen korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et riigile võivad tulla seoses apteegireformiga suured kahjunõuded, mis võivad ulatuda kümnetesse miljonitesse," ütles Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder, kommenteerides AS Magnumi omaniku Margus Linnamäe avaldust apteekidest loobumisest ja kahjunõude esitamisest. 

"Sellele viitasime ka eelnõus, mida Riigikogu eelmise aasta lõpus arutas. Ühelegi osapoolele ei saa tulla selline samm üllatusena," lausus Keskerakonda kuuluv Mölder. "Igal ettevõtjal on õigus pöörduda riigi vastu kohtusse, kui ta arvab et talle on liiga tehtud. Eesti on õigusriik ja sellistel puhkudel langetab otsuse kohus. Ma ei välista, et selliseid kahjunõudeid võib riigi vastu tulla ka teistelt turuosalistelt."

Mölder märkis, et AS Magnumi otsus loovutada oma apteegid rahvatervise nimel nende ketis töötavatele proviisoritele on kahtlemata õilis samm ning võib ära hoida apteekide mass-sulgemise 1. aprillil.

"Kindlasti on vaja laiemalt analüüsida, kas ja kui palju selline otsus parandab ravimite kättesaadavust," lisas Mölder.

Mölder pidas kahetsusväärseks, et Sotsiaalministeerium ei suutnud eelneva nelja aasta jooksul välja pakkuda ühtegi head lahendust apteegireformi edukaks rakendamiseks.

"Riigikogu on korduvalt juhtinud tähelepanu asjaolule, et Sotsiaalministeerium pole varasemalt täitnud talle pandud ülesannet ning analüüsinud laiemalt apteegireformi mõjusid," rõhutas Mölder. "Tänases olukorras pean oluliseks, et debatt Riigikogus jätkuks, aga ma ei ole optimistlik selles osas, et parlamendi enamusel on tahe teha otsuseid lähtuvalt Eesti inimese huvidest, mis tagaks neile hea ravimite kättesaadavuse."

Linnamäe tahab apteekidest loobumisel kahjutasu

Magnum kontserni omanik Margus Linnamäe annab apteegireformi jõustudes Apotheka nime kandvad Terve Pere Apteek OÜ apteegid ettevõttes praegu töötavatele proviisoritele, samal ajal esitatakse Eesti riigile sundvõõrandamise eest kahjunõue, mille suuruse välja selgitamisega tegelevad eksperdid.

"Olen äärmiselt pettunud, et Eesti riik on asunud likvideerima vaba ettevõtlust ning läbi viima vastutustundetut eksperimenti rahva tervisega. Viis aastat tagasi võeti vastu seadus, mis näeb ette apteekide enamusosaluse kuulumise ainult proviisoritele. Kuid vaatamata sellele, ei ole riik suutnud üleminekuperioodi sisustada moel, mis tagaks õiglase kompensatsiooni tänastele apteegiomanikele. Eesti ajaloos on tegemist pretsedenditu olukorraga, kus ettevõtjaid sunnitakse oma ettevõtetest loobuma. Mitte kellelgi ei saa meie riigis enam olla garantiid omandi puutumatusele," märkis Linnamäe reedel pressiavalduses. 

"Kahjuks ei ole sotsiaalministeerium täitnud turuosaliste ootusi reformi rakendusmeetmete väljatöötamisel. Juba seaduse vastu võtmisel oli selge, et proviisorid ei suuda ilma riiklike garantiide ning abiprogrammideta apteeke tänaste omanike käest õiglase hinna eest omandada. Kujunenud situatsioonis, kus sadu apteeke ootab ees mass-sulgemine, puuduvad riigil analüüsid ja plaanid kriisi ära hoidmiseks. Kahetsusväärselt on riik tekitanud patsientidele olukorra, kus ravimite kättesaadavus ja apteegiteenus on vähem kui kahe kuu pärast katkemisohus," märkis Linnamäe. 

Kaasaegsed apteegid ja kvaliteetne teenus

"Suuresti tänu ketiapteekide eestvedamisele on meil täna kaasaegsed apteegid ning kvaliteetne teenus, mida apteegi külastajad iseenesestmõistetavaks peavad. Ka Kantar Emori uuring kinnitas, et Eesti apteegiturg töötab väga hästi ja inimeste rahulolu teenusega on kõrge. Seda hämmastavam on sotsiaalministeeriumi järjekindel soov reform jõustada, olenemata sellest, et sellise radikaalse muutuse järele puudub igasugune vajadus ning nagu tänaseks on selgunud, pole seda ka praktiliselt võimalik läbi omandi võõrandamise teostada," ütles Linnamäe.

"Kujunenud olukorras, kus reformi jõustumiseni on jäänud vähem kui kaks kuud ning apteeke müüa pole võimalik, otsustasin anda apteegid üle ettevõttes praegu töötavatele proviisoritele. Patsiendid ei pea apteegireformi tõttu kannatama, kuid riik peab ettevõtjatele kompenseerima apteekide õiglase hinna," märkis Linnamäe. 

"Kuigi vähem kui kaks kuud enne apteegireformi jõustumist toimub poliitikute seas jätkuvalt näiline arutelu, kas apteegireformi on vaja või mitte, ei ole minus usku, et reformi soovitakse ka tegelikult peatada. Seetõttu tegin põhimõttelise otsuse anda apteegid üle oma tänastele apteekritele, kelle kogemused annavad kindlust, et apteegiteenust osutatakse ja arendatakse samasuguste kõrgete standardite järgi nagu seda seni on tehtud. Need apteekrid võtavad vastutuse selle eest, et ravimite kättesaadavus oleks Eesti inimestele tagatud ka apteegireformi jõustudes," ütles Linnamäe avalduses. 

"Olen oma ettevõtet ehitanud üle 25 aasta ja on selge, et sellel on oma väärtus ja hind. Põhiseadus näeb sundvõõrandamise puhuks ette kohese ja õiglase hüvitise. Riik peab tekitatud kahju ettevõtjatele kinni maksma," lisas Linnamäe. 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...