Tööandjad kiidavad kõrghariduse raporti ettepanekuid

Eesti Tööandjate Keskliit toetab Eesti kõrghariduse tegevussundade raportis esitatud ettepanekuid ja rõhutab, et nende täideviimiseks on vaja julgeid poliitilisi otsuseid

Pilt: Scanpix
Haridus Tarbija

Tööandjad kiidavad kõrghariduse raporti ettepanekuid

Eesti Tööandjate Keskliit toetab Eesti kõrghariduse tegevussundade raportis esitatud ettepanekuid ja rõhutab, et nende täideviimiseks on vaja julgeid poliitilisi otsuseid

"Värske Gunnar Okki raport Eesti ülikoolide konkurentsivõimest on võrreldav Erkki Raasukese 2013. aastal koostatud visiooniga riigi äriühingute juhtimise reformimisest, mis pakkus samuti välja täiesti uue, erasektori loogikale ja konkreetsetest eesmärkidest kantud tegevuskava. Raasukese paber on poliitilise tahte puudumise tõttu kahjuks jäänud riiulile, sama saatus ei tohi tabada Okki ettepanekuid," ütles Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar liidu teatel.

Tamsari sõnul vajavad suured muutused julgeid poliitilisi otsuseid, millele eelnevates diskussioonides ei tohi olla tabuteemasid. Arusaadavalt toob iga muudatus kaasa tugevat vastasseisu, mille käigus on kerge rünnata tehnilise lahendusi, nagu asutuste liitmisi ja jätta fookusest välja tegelik probleem, millele raportis viidatakse. Ehkki meil on maailma tasemel tippusid, on arvestatav osa Eesti kõrgharidusest tööandjate hinnangul kvaliteedilt alla rahvusvaheliseks konkurentsivõimeks vajaliku taseme, mis on Eesti arengule otseselt takistuseks.

Raport toob tööandjate hinnangul selgelt välja probleemid, millest pole juletud kõva häälega rääkida. Nendeks on dubleerimine ja sellega kaasnev raiskamine, õppekavad, mille järele pole tööjõuturul nõudlust, õpetamise kohati väga madal kvaliteet, puudujäägid juhtimiskvaliteedis ja niinimetatud tasuta kõrghariduse finantseerimisporbleem. Eriti oluline on tööandjate arvates rahvusvahelisuse küsimus. Välisüliõpilaste osakaal on kasvamas ja siin on ülikoolid teinud tublit tööd, samas teadlaste ja õppejõudude osas on Eesti tööandjate hinnangul rahvusvahelisusest väga kaugel.

Tamsari sõnul tuleb tunnustada ka seda, et raporti autor ei piirdu probleemide selgitamisega, vaid pakub ka väga asjakohased lahendused. Aga arusaadavalt vajavad need laiemapõhjalist arutelu.

"Raportis välja pakutud soovitused ei ole poliitikutele mugavad, kuid on Eesti konkurentsivõime kasvatamiseks hädavajalikud. Vajalikud reformid ei sünni suunaga alt üles, nagu poliitikud ikka ja jälle uskuda tahaks. Kui valitsus neid ette ei võta, siis need ei juhtugi ning peame ajapikku leppima keskpärasusega," ütles Tamsar.

Laadimine...Laadimine...