Toomas Jürgenstein: õpetaja peab tundma omavalitsuse julgustavat kätt

"Näen selgesti, kuidas reaal- ja loodusteaduste positivismi tasakaalustab humanitaaria lähenemine. Järjekindlalt õpilasi teatrietendustele viiv matemaatikaõpetaja ja rahvusvaheliste füüsika- ja matemaatikaolümpiaadide medalist, kes valib lõpueksamiks kirjanduse, on näited selle sümbiootilise põhimõtte toimimisest," ütles Riigikogu liige Toomas Jürgenstein (SDE).

Pilt: Scanpix

Toomas Jürgenstein: õpetaja peab tundma omavalitsuse julgustavat kätt

"Näen selgesti, kuidas reaal- ja loodusteaduste positivismi tasakaalustab humanitaaria lähenemine. Järjekindlalt õpilasi teatrietendustele viiv matemaatikaõpetaja ja rahvusvaheliste füüsika- ja matemaatikaolümpiaadide medalist, kes valib lõpueksamiks kirjanduse, on näited selle sümbiootilise põhimõtte toimimisest," ütles Riigikogu liige Toomas Jürgenstein (SDE).

"Põhikool peaks olema ikkagi kogukonnakool. Gümnaasiumis võiks aga õppesuundi juba mitu olla. Need täiendaksid ja toetaksid üksteist ning õpilasel oleks võimalik valida. Kui näiteks kooli läheduses asub mõne ülikooli õppehoone, siis võiksid need suunad ka sealt tuge leida või otsida. Võiks olla reaal-, loodus- ja humanitaarsuuna sümbioos," ütles Jürgenstein.

"Näen selgesti, kuidas reaal- ja loodusteaduste positivismi tasakaalustab humanitaaria lähenemine. Järjekindlalt õpilasi teatrietendustele viiv matemaatikaõpetaja ja rahvusvaheliste füüsika- ja matemaatikaolümpiaadide medalist, kes valib lõpueksamiks kirjanduse, on näited selle sümbiootilise põhimõtte toimimisest. Nimetatud reeglid on vajadusel rakendatavad enamikus koolides ja minu meelest suunatud pigem võrdsustamisele kui millegi eraldamisele. Põhiliselt näen põhikooli ja gümnaasiumit lahus, aga see ei peaks olema kindel reegel, vaid lähtuma ikkagi kooli ajaloolisemast taustast ja kujunemisloost. Õpetaja peaks koolis olema ikka number üks, teda tuleks ennekõike rohkem esile tõsta," märkis Jürgenstein.

"Omavalitsuse asi oleks julgustada ja toetada noori õpetajaid. On ju teada, et neil pole lihtne kooli pidama jääda. Teiseks peaks omavalitsus saama toime kogukonna tihedama sidumisega oma kooliga. Ja muidugi tuleks vaadata, et õpikeskkond oleks koolides ühteviisi innustav ja toetav, muidu mõnes koolis tekitab see kadedust, sest leidub ka halvemas olukorras koole," sõnas Jürgenstein.

Laadimine...Laadimine...