Töösse lähevad Haabersti viadukt, Russalka ristmik ja Gonsiori parkla

Tallinna Linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil andis abilinnapea Kalle Klandorf ülevaate välisrahastusega investeeringuobjektide –Haabersti ristmiku, Reidi tee ja Gonsiori tänava - rekonstrueerimistööde hetkeseisust.

Pilt: SkyscraperCity

Töösse lähevad Haabersti viadukt, Russalka ristmik ja Gonsiori parkla

Tallinna Linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil andis abilinnapea Kalle Klandorf ülevaate välisrahastusega investeeringuobjektide –Haabersti ristmiku, Reidi tee ja Gonsiori tänava - rekonstrueerimistööde hetkeseisust.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul alustatakse Haabersti ristmiku Paldiski maantee viadukti ehitustöödega sel aastal (mitte hiljem kui 20.06.2017) ja põhikonstruktsioon koos kergliiklustunnelitega valmib eeldatavasti aasta lõpuks. "Viadukti lõplik viimistlus, asfaltbetoonkatte paigaldus, teemärgistus ja haljastustööd jäävad arvestades meie ilmastikku paratamatult 2018 aasta kevadesse."

Haabersti ristmiku rekonstrueerimise riigihankele registreerunud Nordecon AS ja KMG Inseneriehitus esitasid hankedokumentides sätestatud lepingu täitmise vahetähtaegade kohta täpsustavaid küsimusi ning tegid ettepaneku vahetähtaegade muutmiseks. Mõlema ettevõtte hinnangul ei ole hankedokumentatsioonis määratud Paldiski mnt viadukti määratud vahetähtajaks, oktoobriks 2017, võimalik valmis ehitada. Põhjenduseks toodi, et lisaks viaduktile koos tugimüüridega peavad selleks vahetähtajaks valmis olema Paldiski mnt sõiduteed, Paldiski mnt kergliiklustunnelid (mahus, mis võimaldab sõidutee katte paigaldust), vajalikud trassitööd viadukti piirkonnas, välisvalgustus, foorijuhtimine, kergliiklusteed jms. Nimetatud töödele eelnevad veel ettevalmistustööd, mille teostamiseks vajalik minimaalseim ehitusaeg on 12-13 kuud.

Reidi tee ehitus on kavas ellu viia etappide kaupa. Alustatakse Reidi tee mõlemast otsast, nii sadama poolt kui Russalka ristmikult. Lõigus Jõe tn – Pikksilma tn on kavas hoonete lammutustööd (12 hoonet ja rajatist). Samuti 1600 mm läbimõõduga ja 1,5 km pikkuse sademevee kollektori rajamine kinnisel meetodil koos sõidutee alla jäävate tehnovõrkudega (tänavavalgustus, side, elekter, gaas, kaugküte). "Peale eeloleval suvel toimuvat laste laulu- ja tantsupidu juuli alguses alustatakse Russalka ristmiku rekonstrueerimist, mis peaks esialgsete kavade kohaselt valmima 2017 aasta oktoobris," selgitas Klandorf.

Gonsiori tn ristmiku rekonstrueerimisega ei alustata enne EL eesistumise perioodi lõppu. Kuna rekonstrueeritaval Gonsiori tänaval on kavas veetorustiku ja kanalisatsiooni rekonsrtrueerimistööd ning Tallinna Küte AS tellimusel teostatakse soojustrassi (2x800mm) rekonstrueerimistöid lõigus Kreutzwaldi tn – Laagna tee, kestaksid rekonstrueerimisega kaasnevad liiklustakistused kaks aastat. Teine, veelgi olulisem põhjus on see, et enne kui sulgeda liiklus Gonsiori tänaval peavad ehitustööd Russalka ristmikul olema lõpetatud.

Sel aastal alustatakse Gonsiori tänava rekonstrueerimise eeltöödena Türnpu tänava tänava rekonstrueerimist koos Pargi ja Reisi parkla rajamisega Laagna ja Gonsiori tn nurgal.

Gonsiori tänava rekonstrueerimisega alustatakse 2018 aasta aprillis ja ehitustööde lõpptähtaeg on esialgsete kavade kohaselt 31.oktoober 2018.

Laadimine...Laadimine...