Tsahkna: kaitsetööstusest peab saama osa Eesti kaitsevõimest

Kaitseminister Margus Tsahkna tutvustas reedel kaitsetööstuse arendamise tegevusjuhist aastateks 2017-2019, rõhutades, et Eesti kaitsetööstusest peab saama kindel osa Eesti kaitsevõimest.

Pilt: Scanpix

Tsahkna: kaitsetööstusest peab saama osa Eesti kaitsevõimest (1)

Kaitseminister Margus Tsahkna tutvustas reedel kaitsetööstuse arendamise tegevusjuhist aastateks 2017-2019, rõhutades, et Eesti kaitsetööstusest peab saama kindel osa Eesti kaitsevõimest.

"On oluline, et siin arendatud kaitsetehnoloogiad looksid Eesti sõduritele eelise lahinguväljal ning Eesti ettevõtted aitaksid hooldada ning uuendada Eesti Kaitseväe varustust ja tehnikat," ütles Tsahkna.

Kaitseministri sõnul on iga kaitsetööstuses hõivatud spetsialist otsene panus Eesti kaitsevõimesse nii rahu- kui ka sõjaajal. "Kaitsetööstus on osa Eesti laiapindsest riigikaitsest ja selle aredamine tõstab riigi kaitsevõimet," ütles Tsahkna. "Meie eesmärk on, et Eesti kaitsetööstus oleks rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline, ekspordile orienteeritud ja lisaväärtust loov. Usaldusväärne partner riigile rahu-, kriisi- ja sõjaajal."

Tegevusjuhis sisaldab erinevaid meetmeid kaitsetööstuse kui kasvava majandusharu arendamiseks. Näiteks keskendutakse sõjarelvade ja laskemoonaga seonduva seadusandluse kaasajastamisele.

Kaitseministeerium tõstab kaitsetööstuse toetamise eelarve 800 000 euroni aastaks 2018. Kaitseminister koos kaitseväe ja kaitseministeeriumi juhtkonnaga toetavad Eesti kaitsetööstusettevõtete eksporditurundust rahvusvahelistel kohtumistel ja kaitsetööstuse messidel. Lisaks töötatakse välja meetmed kaitsetööstuse investeerimiskliima parandamiseks ja korraldatakse valdkonna tutvustamiseks suurüritusi.

Kaitseministri sõnul on Eesti üheks prioriteediks Euroopa Liidu eesistumisel jõuda EL-i liikmesriikidega kokkuleppele kaitsekulude tõstmises. "Lisaks esitame ettepanekuid kaitsetööstuse ja kaitsealase teadus- ja arendustegevuse toetuse suurendamiseks EL-is," ütles Tsahkna. "Kaitseministeerium töötab koos kaitsetööstusega välja ettepanekud kõrge arenduspotentsiaali ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste toodete ning teenuste rahastamisvõimalusteks EL-i erinevatest rahastamisallikatest," märkis kaitseminister.

Kaitsevägi tugevdab lähiaastatel koostööd Eesti kaitsetööstusettevõtetega, olles kaasatud toodete testimisse ja arendamisse. Noorte inspireerimiseks lisatakse riigikaitseõpetuse õppekavasse kaitsetööstuse ja tehnoloogiate teema. Kaitseministeerium liitub Eesti Teadusagentuuri poolt juhitava teadus- ja tehnoloogia paktiga, et propageerida kaitsealast uurimis- ja teadustegevust Eesti noorte hulgas.

Eesti kaitsetööstuse alla kuuluvad kõik ettevõtted, mis pakuvad kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas mõnd toodet või teenust. Rahvusvahelisel turul tegutseb nendest ca 20-25 kaitsetööstusettevõtet. Märkimisväärne areng on toimunud viimase viie-kuue aasta jooksul. Eesti kaitsetööstuse põhisuundadeks on elektroonika, energia salvestamine, imitaatorid, küberkaitse, erivarustus, mehitamata süsteemide arendamine ja –riietus ning robootika.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...