TTJA hoiatab reisifirmade Fix Ideed Estonia ja Estlanka eest

Toimetaja: Toomas Raag

Tarbijakaitse ja tmeehnilise järelevalve at (TTJA) algatas 15. mail Fix Ideed Estonia tagatise kasutamise menetluse. Reisijatelt seni laekunud avaldustest nähtub, et aktsiaseltsilt Fix Ideed Estonia soetatud pakettreiside eest on palutud reisijatel tasuda ka ettevõttele Estlanka OÜ, teatas amet.

Seetõttu palub TTJA esitada avalduse reisiraha tagasi nõudmiseks reisikorraldaja aktsiaselts Fix Ideed Estonia tagatise arvelt ka kõigil neil reisijatel, kes on reisi ostnud küll aktsiaseltsilt Fix Ideed Estonia, kuid kellele väljastas arve reisi eest tasumiseks Estlanka.

AS Fix Ideed Estonia ega Estlanka OÜ ei ole TTJA-le 29. mai seisuga esitanud andmeid kehtiva tagatise kohta. Igal reisikorraldajal on kohustus jälgida, et tema tagatis oleks igal tegevuse ajahetkel piisav nii reisijate tagasitoomiseks kui reisijatele reisitasude tagastamiseks ja kasutamata pakettreisi kinkekaartide hüvitamiseks.

Kuna nimetatud firmad ei ole tagatise olemasolu tõendanud, soovitab TTJA hoiduda Fix Ideed Estonia ja Estlanka koostatud pakettreiside ostmisest.

Fix Ideed Estonia pakettreisi ostnud reisijatel, kelle reis on ära jäänud või see on veel toimumata, tuleb hiljemalt 14. juuniks esitada TTJA-le avaldus reisiraha tagasi nõudmiseks reisikorraldaja tagatise arvelt.

Laadimine...Laadimine...