Tudengid: Oki ettepanekud ei pruugi olla efektiivsed

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) leiab, et Gunnar Okki raportis väljatoodud ettepanekud hariduselu kohta ei pruugi sisulisi muudatusi kõrghariduses esile kutsuda.

Pilt: Scanpix
Haridus

Tudengid: Oki ettepanekud ei pruugi olla efektiivsed

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) leiab, et Gunnar Okki raportis väljatoodud ettepanekud hariduselu kohta ei pruugi sisulisi muudatusi kõrghariduses esile kutsuda.

"Gunnar Okki raport kõneleb vajadusest tuua kõrgharidus- ja teadusastused ning ettevõtted teineteisele lähemale, kuid raportis on väljatoodud mitu rõhuasetust, mis ei pruugi soovitud eesmärki sellisel kujul täita," sõnas Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Jaanus Müür, vahendas BNS.

Eesti teadus-ja arendusnõukogu liikme Gunnar Okki sõnul tuleb tasuta kõrgharidus asendada nii öelda laenupõhise kõrgharidusega, kus riik finantseeriks kõrghariduse omandamist laenuga ning tagasimaksest pääsevad üliõpilased, kes lõpetavad nominaalajaga ja töötavad teatud aja Eestis. "Tasuta kõrghariduse tegelikku mõju Eesti konkurentsivõimele on keeruline niivõrd lühiajalise vaatluse puhul hinnata, mistap on kriitika selles suunas põhjendamatu," sõnas Müür.

Tema sõnul on oluline pöörata tähelepanu ettepanekule, mis seab eesmärgiks vabastada õppemaksust vaid need, kes lõpetavad nominaalajaga ning töötavad teatud aja jooksul Eestis. Üliõpilaskondade Liidu hinnagul ei ole mõistlik piirata karjäärivõimalusi, sest rahvusvaheliselt tööturult kogutud teadmised ja kogemused annavad Eestile pigem positiivse lisandväärtuse, kui pärsib konkurentsivõimet.

"Selleks, et tudengid oleksid huvitatud oma teadmiste rakendamisest Eesti tööturul, ei piisa nende sunnismaiseks kuulutamisest, vaid tuleb mõelda, millised lisandväärtused motiveerivad senisest enam panustama siinsel tööturul,” märkis Müür.

EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengkonda. EÜL-i peamine eesmärk on seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Laadimine...Laadimine...