Tulekul Paljassaare tehissaarte detailplaneeringu avalik arutelu

Põhja-Tallinna Valitsuse saalis (Niine tn 2) toimub teisipäeval, 30. jaanuaril kell 16 Paljassaare tehissaarte detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. 

Pilt: Tallinn

Tulekul Paljassaare tehissaarte detailplaneeringu avalik arutelu

Põhja-Tallinna Valitsuse saalis (Niine tn 2) toimub teisipäeval, 30. jaanuaril kell 16 Paljassaare tehissaarte detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. 

Paljassaare tehissaare detailplaneering oli 21. novembrist kuni 19. detsembrini 2017 linnaosa valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis avalikul väljapanekul, mille jooksul esitati kaks keskkonnateemalisi ettepanekuid sisaldavat pöördumist.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on veel mõni aeg tagasi ulmeprojektiks tituleeritud visioonist saamas käega katsutav reaalsus. Tehissaartel on potentsiaal sobituda hästi perspektiivse Paljassaare sadamaala kasutusotstarbe muutumisega kaasaegseks elu- ja ärikeskkonnaks ning teisalt kujuneda Tallinna üheks oluliseks vaatamisväärtuseks ja vaba aja veetmise kohaks.

Põhja-Tallinnas asuva 27,98 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Paljassaare tehissaarte detailplaneering annab võimaluse rajada Paljassaare sadama akvatooriumi ja Tallinna lahe alale kolm omavahel ühendatud tehissaart, kuhu on kavandatud üks kuni 9-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone, üks kuni 4-korruseline maa-aluse korrusega ärihoone ja üks 1-korruseline ärihoone. Lisaks on kavandatud ka jahisadam ning rannapark koos kõrghaljastuse ja rannaga ning linnusaar.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu” kohane maakasutuse juhtotstarve kauba- ja tootmissadama maast kaubandus- ja teenindusehitise maaks ning laiendada sama juhtotstarvet Tallinna lahe alal moodustatavatele tehissaartele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/, detailplaneeringu nr on DP032210.

Lisainfo telefonil 640 4470 ja 645 7003.

 

Laadimine...Laadimine...