Tulevaseid haridusliidreid oodatakse Noored Kooli programmi

Tänasest kuni 10. märtsini on võimalus kandideerida Noored Kooli programmi 12. lendu - programmi oodatakse igas vanuses võimekaid eestvedajaid erinevatelt elualadelt, kes soovivad anda oma panuse Eesti haridusse.

Pilt: Scanpix
Haridus

Tulevaseid haridusliidreid oodatakse Noored Kooli programmi

Tänasest kuni 10. märtsini on võimalus kandideerida Noored Kooli programmi 12. lendu - programmi oodatakse igas vanuses võimekaid eestvedajaid erinevatelt elualadelt, kes soovivad anda oma panuse Eesti haridusse.

Noored Kooli programm pakub võimaluse õppida tundma haridusprobleeme ja leida endale roll selles valdkonnas. Kahe aasta jooksul läbitakse ainulaadne õpetamis- ja juhtimisoskuste koolitus, mis toetab osalejate kujunemist väljapaistvateks õpetajateks ja eestvedajateks oma kogukonnas. Samal ajal töötavad osalejad täiskohaga õpetajana üldhariduskoolis, kus nad keskenduvad iga oma õpilase arengu toetamisele ja nende ettevalmistamisele elukestvaks õppeks, vahendas BNS.

Noored Kooli värbamisjuhi Maris Viirese sõnul on programm muutunud üha populaarsemaks nii värskete ülikoolilõpetajate kui ka nende inimeste seas, kes soovivad oma karjääris muutust. "Noored Kooli valikusõel on alati olnud tihe, kuid tänavu on tung programmi erakordselt suur, mis näitab, et meie pakutavaid võimalusi hinnatakse kõrgelt," ütles ta.

Esimesel kahel kandideerimisperioodil registreeris end huviliseks enam kui pooltuhat inimest ja oma avalduse esitas 236 kandidaati, kelle seast on põhjaliku valikuprotsessi tulemusena tänaseks selgunud esimesed 21 12. lennu osalejat. "Nende numbrite põhjal võib ennustada, et sügisel alustab koolides läbi aegade suurim Noored Kooli õpetajate lend," lisas Viires.

Noored Kooli osalejaks saavad tegusad ja kõrge saavutusorientatsiooniga inimesed, kel on vähemalt bakalaureusekraad mittepedagoogilisel erialal, kõrge pingetaluvus ja eneseanalüüsivõime ning head suhtlemis- ja koostööoskused. Valikuprotsessi käigus antakse kandidaatidele mitmeid praktilisi ja mängulisi ülesandeid, et hinnata nende valmisolekut õpetajatööks ja sobivust Noored Kooli programmiga. Enne koolis tööle asumist läbivad osalejad ettevalmistuskoolituse ning jätkavad intensiivset õppimist kogu programmi jooksul.

Pärast kaht aastat saavad programmis osalejad otsustada, kas soovivad jätkata tööd õpetajana või suunduda haridusvaldkonna teistele tasanditele. Noored Kooli vilistlasest 76 protsenti on jätkanud tööd hariduses, sh 59 protsenti koolis. Vilistlaste seas on õpetajaid, koolijuhte, haridusvaldkonna vabaühenduste eestvedajaid, haridusametnikke, ülikoolide õppejõude, ettevõtjaid ja teised.

Noored Kooli on Heateo Sihtasutuse ja Swedbanki 2006. aastal loodud vabaühendus, mille eesmärk on luua kasvukeskkond haridusvaldkonna eestvedajate kujunemiseks, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Selleks tuuakse haridusse teistelt erialadelt võimekaid ja motiveeritud inimesi.  Programm töötab laste individuaalse ja tervikliku arengu nimel, alustades neist, kellel on lisatuge enim vaja.  Käesoleval õppeaastal töötab koolides üle Eesti 40 Noored Kooli programmi osalejat, õpetades ligikaudu 4400 õpilast. Programmil on 122 vilistlast, kellest suur osa töötab hariduses.

Laadimine...Laadimine...