Tutvustatakse Estonia teatri vastas asuva kvartali planeeringut

Tallinna Kesklinna Valitsuses on võimalik 10.-16. maini tutvuda Estonia pst, Kaubamaja tn, Rävala pst ja Teatri väljaku vahelise kvartali detailplaneeringu eskiisiga.

Pilt: Scanpix

Tutvustatakse Estonia teatri vastas asuva kvartali planeeringut

Tallinna Kesklinna Valitsuses on võimalik 10.-16. maini tutvuda Estonia pst, Kaubamaja tn, Rävala pst ja Teatri väljaku vahelise kvartali detailplaneeringu eskiisiga.

Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18 hoovimaja, tuba 32) esmaspäeval kella 8.15 - 18.00, teisipäevast neljapäevani kella 8.15 - 17.00 ning reedel kella 8.15 - 16.00. 

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 17. mail kell 14 Nunne tn 18 suures saalis.

Estonia pst, Kaubamaja tn, Rävala pst ja Teatri väljaku vahelise kvartali detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 22.06.2011 korraldusega. Planeeringulahenduse eskiisi on vahepealse menetluse käigus oluliselt muudetud ning sellest tulenevalt korraldatakse uus väljapanek.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Tallinna linna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Planeeritava maa-ala suurus on 4,2 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua eeldused kuuekorruselise Tallinna Ülikooli Akadeemilise raamatukoguhoone säilitamiseks, alale kuni 8-korruseliste äri- ja büroohoonete ehitamiseks ning olemasolevate säilitamiseks ja juurdeehitusteks, Rävala pst 8 asuva ärihoone 11–12 korruselise osa lammutamiseks ja taaspüstitamiseks samas mahus ning korterelamute katusekorruste kasutuselevõtmiseks.

Planeeritav maa-ala asub linnasüdames linnaehituslikult väga väärikas kohas. Kvartali dominandiks on Rävala pst 8 kinnistul paiknev 11-12-korruseliste osadega ärihoone. Kvartali Teatri väljaku poolsel küljel paiknevad raamatukoguhoone ning Eesti Teaduste Akadeemia Instituutide hoone peafassaadid, vestibüül, peatrepikoda ja saal koos interjöörilahendusega on tunnistatud arhitektuurimälestiseks. Planeeritava kvartali siseosa on kujunduselt kaootiline.

Planeeritav maa-ala jääb vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus linna olulistest vaatepunktidest ja vanalinnasuunalistelt tänavatelt.

Planeeritava maa-ala kontaktvöönd on kesklinna kõige intensiivsemalt kasutatav polüfunktsionaalne osa. Piirkonnas hästi korraldatud ühistransport tagab hea ühenduse linna kõigi äärealadega. Detailplaneeringu eskiislahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Arco Ärikeskuse OÜ (praegune Melon Ärikeskuse OÜ). Detailplaneeringu eskiisi koostas osaühing K-Projekt AS.

 

 

Laadimine...Laadimine...