Tuuliku teel algasid rekonstrueerimistööd

"Juhin eraldi tähelepanu sellele, et rajatakse ka elanike poolt kaua oodatud kergliiklus – ja kõnnitee, ülekäiguradadele tuleb erivalgustus, mis tagab turvalisema liiklemise rekonstrueeritaval teelõigul," ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Pilt: Kristiine linnaosa

Tuuliku teel algasid rekonstrueerimistööd

"Juhin eraldi tähelepanu sellele, et rajatakse ka elanike poolt kaua oodatud kergliiklus – ja kõnnitee, ülekäiguradadele tuleb erivalgustus, mis tagab turvalisema liiklemise rekonstrueeritaval teelõigul," ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustati täna, 5. aprillil Tuuliku tee Kadaka tee ja Halla tänava vahelise 500 m pikkuse lõigu rekonstrueerimistöödega. Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse AS Tallinna Vesi finantseerimisel veetorustik. Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud. Rekonstrueeritava tänavalõigu äärde jäävatele kinnistutele tagatakse juurdepääs.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe tutvus Tuuliku tee seisukorra ja tööde algusega ning avaldas heameelt, et amortiseerunud tee saab renoveeritud. "Juhin eraldi tähelepanu sellele, et rajatakse ka elanike poolt kaua oodatud kergliiklus – ja kõnnitee, ülekäiguradadele tuleb erivalgustus, mis tagab turvalisema liiklemise rekonstrueeritaval teelõigul. Loodan, et koostöö sujub ja objekt valmib tähtaegselt," selgitas Riibe.

Kristiine Linnaosa Valitsus palub kõigil liiklejail hoolikalt järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid ja vabandab võimalike ebamugavuste pärast.

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3 m laiuste sõiduradadega kahesuunaline asfaltkattega sõidutee. Tänava paarisnumbritega aadressidega poolsele küljele rajatakse 3 m laiune kergliiklustee, paaritute numbritega küljele rajatakse 2 m laiune kõnnitee. Tööde käigus rajatakse sajuveekanalisatsioon ning rekonstrueeritakse tänava alused veetrassid. Tuuliku tee jalakäijate ülekäiguradadele paigaldatakse erivalgustus ja  autoliikluse rahustamiseks paigutatakse ülekäigurajad künnistele. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Rekonstrueeritud Tuuliku tee valgustamiseks kasutatakse LED-tehnoloogial põhinevat tänavavalgustust.

Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostasid Roadplan OÜ ja Landverk OÜ. Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp. Ehitustööde lepinguline maksumus on 1 140 000 eurot ning ehitustööde lepinguline tähtaeg on 31. juuli. 2018.

Laadimine...Laadimine...