Ühinemispartnerid süüdistavad Palamuset pettuses

Järgmise aasta augustis peaks Palamusel valmima uus lasteaed, mille ehitab kontsessioonihanke lepinguga ehk oma kulu ja kirjadega KRC Ehitus ning annab selle siis vallale 20 aastaks üürile. Investeeringu uude lasteaeda kirjutas Palamuse vald sisse ka ühinemislepingusse, kuid seal polnud kirjas kõiki kulusid.

Pilt: Scanpix/Palamuse lasteaia nurgakivi panek.

Ühinemispartnerid süüdistavad Palamuset pettuses

Järgmise aasta augustis peaks Palamusel valmima uus lasteaed, mille ehitab kontsessioonihanke lepinguga ehk oma kulu ja kirjadega KRC Ehitus ning annab selle siis vallale 20 aastaks üürile. Investeeringu uude lasteaeda kirjutas Palamuse vald sisse ka ühinemislepingusse, kuid seal polnud kirjas kõiki kulusid.

Tänavu sügisel ühineb Palamuse vald Torma ja Jõgeva valla ning Jõgeva linnaga. Investeeringu uude lasteaeda kirjutas Palamuse vald sisse ka ühinemislepingusse, kuid seal polnud kirjas kõiki kulusid, vahendas BNS Postimeest.

Nädal enne Palamuse uue lasteaia nurgakivi panekut käisid Jõgeva linna, Jõgeva valla ja Torma valla juhid Palamuse vallamajas tutvumas lasteaia üürilepinguga. Siis selgus, et lasteaia üürikulu on 19 681 eurot kuus ehk ligi 236 000 eurot aastas. Et üüri tuleb tasuda 20 aastat, kulub selleks kokku vähemalt 4,7 miljonit eurot.

Torma vallavanem Triin Pärsim tegi koos Jõgeva linnapea Raivo Meituse ja Jõgeva vallavanema Enn Kurega arupärimise ka rahandusministeeriumile. Ministeeriumi hinnang uue lasteaia ehitusele oli järgnev: Palamuse peab kandma kulutused lasteaiale bilansiliste või bilansiväliste kohustuste hulka, mis omakorda arvestatakse valla võlakoormusele juurde.

Sisuliselt tähendab see, et Palamuse vald on lasteaia ehitusega veel tekkimata omavalitsuse võlakoormuse lubatud piiri juba eos ületanud. Lasteaeda tehtavate investeeringutega kasvaks ühendvalla võlakoormus 75 protsendini eelarvest. Lubatud piir on 60 protsenti.

"Kui me nii jätkame, peaksime võtma juba 2018. aasta 1. jaanuarist saneerimise," märkis Pärsim. Kure ja Meituse hinnangul peab uus ühendvald sellisel juhul suu investeeringutest ja laenuvõtmisest puhtaks pühkima.

Et üüratust laenukoormast vabaneda, on Torma ja Jõgeva vallal ning Jõgeva linnal kaks valikuvõimalust: ütelda Palamuse lasteaia kontsessioonhanke leping üles ja maksta ehitajale ligi  miljoni eurot leppetrahvi või arvata Palamuse vald ühinemisringist välja. Kolme omavalitsuse juhid tunnevad, et Palamuse on neid petnud.

Palamuse vallavanema Rait Persidski selgituste järgi ei kuulu Palamuse lasteaia ehitus tekkiva valla võlakoormuse hulka ja rahandusministeeriumi saadetud kiri kavatsetakse vaidlustada.

Praegu on pall rahandusministeeriumi käes. Jõgeva linn ja vald ning Torma vald ootavad vastust, mis lubaks neil Palamuse valla ühinemisringist välja jätta, ning Palamuse vald vaidlustab ministeeriumi ettepaneku arvata Palamuse lasteaia üürikulud uue valla võlakoormuse hulka, kirjutab Postimees.

Laadimine...Laadimine...