ÜKS KÜSIMUS: Kas osa õpetajate palgatõusuraha on kadunud?

Riik andis tänavu Tallinnale lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palkade tõstmiseks 1 890 267 eurot, kuid linnavolikogu opositsiooni väitel kasutati sellest sihipäraselt ära ainult 1,62 miljonit eurot. Kas tõesti on läinud 270 200 eurot kuhugi kaduma?

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

ÜKS KÜSIMUS: Kas osa õpetajate palgatõusuraha on kadunud?

Riik andis tänavu Tallinnale lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palkade tõstmiseks 1 890 267 eurot, kuid linnavolikogu opositsiooni väitel kasutati sellest sihipäraselt ära ainult 1,62 miljonit eurot. Kas tõesti on läinud 270 200 eurot kuhugi kaduma?

Andres Pajula, haridusameti juhataja:


Riik eraldas Tallinna linnale lasteaiaõpetajate palgatõusu toetuseks tõepoolest 1,89 miljonit eurot ning selle summa on linn ka täielikult palgatõusuks kulutanud. Tegelikult on 2018. aastal lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palgatõusuks eraldatud summa palju suurem, sest lisaks juba nimetatud 1,89 miljonile riigi toetusele lisas Tallinna linn omalt poolt 4,6 miljonit eurot, nii et kokku läheb lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palgatõusuks 6,49 miljonit eurot.

Lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palgad lepitakse kokku igal aastal palgaläbirääkimistel haridusvaldkonna abilinnapea, haridusjuhtide ühenduste ning haridustöötajate ametiühingu esindajate vahel. Lähtudes Tallinna 2018. a lisaeelarvest lepiti kokku, et alates 1. septembrist 2018 tõuseb linnaeelarvest palka saavate lasteaiaõpetajate töötasu alammäär 1150 euroni ja õpetaja abide palk  610 euroni kuus. Tallinna lasteaiaõpetajate töötasu alammäär on 17% kõrgem, kui on kehtestatud valitsuse vastava määrusega.

 

Õnne Pillak, linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees:

Juhin tähelepanu esiteks sellele, et tegu oli riigilt linnale eraldatud sihtotstarbelise toetusega. Teiseks ei ole lasteaiaõpetajate ja nende abide palk Tallinnas kindlasti veel nii kõrge, et selle tõstmiseks eraldatud vahendeid võiks kasutada mõnel muul otstarbel.
Lasteaiaõpetajad ja nende abid teevad väga tänuväärset tööd ning väärivad selle eest ka head tasu. Seejuures ei tasu unustada lasteaiaõpetajate abide panust meie laste kasvatamisesse. Õpetajate abide ebaviisakalt väikesest palgast kirjutas õpetajate päeval muuhulgas ka Kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svet, kes tõi välja, et Tallinnas jääb nende palk enamasti alla 700 euro, kuid ometi on tegemist inimestega, kellele usaldame oma lapsi, kelle tähelepanelikkusele ja kannatlikkusele loodame, kellelt positiivset ja tegusat suhtumist ootame.

Tekst on võetud Õnne Pillaku arupärimisest linnavolikogus, toim.

Laadimine...Laadimine...